Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

EXAE απο τα 6,20 Διόρθωση;


κλείσιμο στις 03/04/2008  5,88  + 3,89 %
και Όγκος 1.015.154 κομμάτια


υψηλό ημέρας   6,18 χαμηλό ημέρας 5,50

υψηλό έτους    17,00  στίς   07/04/2008      

και χαμηλό έτους    3,82 στίς 03/03/2009


Κλείσιμο στα Παράγωγα:

στο συμβόλαιο του 06/09 έκλεισε στα 5,42 ευρω με 503 Συμβόλαια.


Στηχεία Μετοχής:

Ρ.Ε. 6,24
Υψηλ./Xαμηλ. PE Ετους 3,3659 / 14,4820
Μέρισμα 0,45
21.05.2009
Μερισ. Απόδοση 7,6531
Υψηλ./Xαμηλ. Mερ. Απ. Ετους 12,8205 / 2,9797
Αριθ. Μετοχών 70485563
Ονομ. Αξία 1,25
Μεση Εμπορ. Μηνός - Εξαμήνου 1673549,11 - 1457658,54
BVPS 2,2754
Ενεργητικό προς Σύνολο Υποxρεώσεων 6,8443
Υποxρεώσεις προς Ενεργητικό 0,1324
Υποxρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια 0,1526
Μέρισμα ανά Μετοχή 0,4500
Κέρδη ανά Μετοχή 0,9430
Τιμή προς Λογιστική Αξία Μετοxής 2,5841
Τιμή προς Πωλήσεις 3,6510
Ενεργητικό - X.Α. προς Σύνολο Υποχρεώσεων
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 40,5365
ROFA 135,0828
Απόδοση Ενεργητικού 30,5136
Πωλήσεις προς Ενεργητικό 0,5328
Πωλήσεις προς Αποθέματα
Πωλήσεις προς Απαιτήσεις 11,2707
Πωλήσεις προς Κεφάλαιο Κίνησης 0,8595
Alpha 0,0096
Beta 1,1795
 


Χαρακτηρισμός Μετοχής "Υπερπουλημένη"Ανακοινώσεις για τη μετοχή:

ΕΧΑΕ: Μείωση κερδών, μέρισμα €0,35, επιστροφή κεφαλαίου €0,25

Την κάμψη της κερδοφορίας της για το σύνολο του 2008 ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ, ενώ παράλληλα το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 6 Μαΐου 2008, τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,35 ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της ΕΧΑΕ αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους ευρώ 0,25 ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την περίοδο 1/1/2008 έως 31/12/2008 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της ΕΧΑΕ κατήλθαν σε 65,0 εκατ. ευρώ έναντι 91,0 εκατ. ευρώ το 2007, μειωμένα κατά 29%. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε κατά 33% και διαμορφώθηκε στα 108,4 εκατ. ευρώ έναντι 161,2 εκατ. ευρώ το 2007. Σημειώνεται ότι το 2008 ο όμιλος είχε επιπλέον μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 7,0 εκατ. ευρώ που οφείλονται κυρίως σε κέρδος από τη πώληση του κτηρίου στην οδό Πεσμαζόγλου  (3,2 εκατ.) και την αντιστροφή της πρόβλεψης φόρου που είχε σχηματιστεί για τον πόρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 1999 (3,3 εκατ. ευρώ).
 
Η μείωση του κύκλου εργασιών προέρχεται κυρίως από: 

α) τη μείωση κατά 36% των εσόδων από την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των συναλλαγών (38,0 εκατ. ευρώ  το 2008 έναντι 59,1 εκατ. ευρώ το 2007) 

β) τη μείωση κατά 35% των εσόδων από τη διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών (22,6 εκατ ευρώ. το 2008, έναντι 34,8 εκατ. ευρώ το 2007)

γ) τη μείωση κατά 67% των εσόδων από τις εισηγμένες εταιρείες, τα οποία ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 30,4 εκατ. ευρώ το 2007. 

Στην αγορά παραγώγων (διαπραγμάτευση και εκκαθάριση), τα έσοδα εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 10%, στα ευρώ 11,0 εκ. το 2008, έναντι ευρώ 10,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου κατήλθαν στα 26,3 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 28,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 9%. 

Έτσι το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκε στα 80,6 εκατ. ευρώ το 2008, έναντι 116,9 εκατ. ευρώ το 2007, μειωμένο κατά 31%. 
 Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 έχει προγραμματιστεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου θα ανακοινωθούν στις 4/5, ενώ τα αποτελέσματα του εξαμήνου στις 29/6 και του εννεαμήνου στις 29/10.

Οι ημερομηνίες που αφορούν το μέρισμα καθορίζονται ως εξής:
- Αποκοπή μερίσματος: Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009
- Δικαιούχοι μερίσματος - Record date: Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009
- Καταβολή Μερίσματος: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Επίσης στην ανακοίνωση αναφέρονται οι ημερομηνίες για την επιστροφή και καταβολή του κεφαλαίου. Ειδικότερα,
- Αποκοπή επιστροφής κεφαλαίου: Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009
- Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου - Record date: Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009
- Καταβολή επιστροφής κεφαλαίου: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009


η ΔΕΗ στο Μικροσκόπιο.


-Σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι με τη Μετοχή της ΔΕΗ.
το "αγαπημένο" χαρτί των traders και των Ταμείων :-)))

-Αιτία γι αυτό ήταν το χθεσινό αρνητικό κλείσιμο στο - 4,11!!!!
-έτσι ξαναπήραμε τους χάρακες και βάλαμε κάτω τα διαγράμματα έτους,εξαμήνου,μηνός,για να δούμε που βρισκόμαστε σήμερα.

-Τα λόγια ειναι περιττά οταν υπάρχουν διαγράμματα .Δέστε και μόνοι σας.


Σημείωση:

-κάνοντας κλικ πάνω στο διάγραμμα,το διάγραμμα μεγαλώνει και μπορείτε να το μελετήσετε πιο άνετα.


Παλαιότερες Σημειώσεις που ενδιαφέρουν:

 

ΔΕΗ: Τί ειπώθηκε στο conference call

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009 - 11:59

-ΔΕ θα δίνει φέτος μέρισμα η ΔΕΗ πτώση - 1,56 % χθες στο ταμπλό.


Καθαρά κέρδη προ φόρων ύψους 190 εκατ. ευρώ εμφανίζει η ΔΕΗ τους δύο πρώτους μήνες του 2009, έναντι 69εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι και έναντι 106 εκατ.
 ευρώ του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοίκηση της εισηγμένης στο conference call που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 
2008. Στο πρωινό της report η Marfin Analysis αναφέρει ότι η διοίκηση αποδίδει την άνοδο στο χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και τη μεγαλύτερη συνεισφορά από 
υδροηλεκτρικά. 

Παράλληλα, σύμφωνα με το report της χρηματιστηριακής, η διοίκηση επανέλαβε τις προβλέψεις για το 2009 (με εκτίμηση για πετρέλαιο στα 55 δολ/βαρέλι και ισοτιμία 
EUR/USD στο 1,25) σύμφωνα με τις οποίες τα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1,295 εκατ ευρώ, τα κέρδη προ φόρων στα 531 εκατ. ευρώ προ μείωσης
 κόστους, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα EUR 621m μετά από στόχο για μείωση δαπανών κατά 90 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με την διοίκηση, υπάρχει περιθώριο ανόδου στις ανωτέρω εκτιμήσεις αν συνεχισθεί η τωρινή εικόνα στο πετρέλαιο και στην υδροηλεκτρική παραγωγή, αλλά από
 την άλλη αυτό το περιθώριο ανόδου μπορεί περιορισθεί λόγω μειωμένης ζήτησης, υψηλότερων προβλέψεων λόγω αύξησης απαιτήσεων από πελάτες και μείωση μεριδίου 
αγοράς στο λιανεμπόριο.
 


και ΔΙΑΡΡΟΕΣ στη ΔΕΗ!

 Και νέες διαρροές προς τον ανταγωνισμό είχε η ΔΕΗ σε επίπεδο πελατών λιανικής. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Ν. Φωτόπουλος, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των εργαζομένων έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης, το δρόμο που άνοιξε ο Σκλαβενίτης ακολούθησαν και άλλοι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ μετά τα 29 καταστήματα του Σκλαβενίτη που προμηθεύονται ρεύμα από την Αυστριακή Verbund, άλλα 32 καταστήματα της Α.Β. Βασιλόπουλος, 15 καταστήματα της αλυσίδας Plus και 4 των σούπερ μάρκετ Ατλάντικ άλλαξαν προμηθευτή από την Τρίτη. 

Πως γίνεται η αλλαγή προμηθευτή

Οι συγκεκριμένοι πελάτες της ΔΕΗ είναι ενταγμένοι στο τιμολόγιο κατηγορίας Β και πληρώνουν την ηλεκτρική ενέργεια με κόστος που υπερβαίνει τα 130€/MWh για όλες τις ώρες της μέρας και για ολόκληρη την κατανάλωσή τους. Με τις συμφωνίες που κλείστηκαν, ένα μέρος της κατανάλωσης που παραμένει σταθερό ολόκληρο το 24ωρο καλύπτεται από τον ιδιώτη προμηθευτή. Για παράδειγμα ένα σούπερ μάρκετ έχει όλο το 24ωρο ανοιχτά τα ψυγεία καταναλώνοντας ενέργεια, ενώ το πρωί όταν ανοίγει το κατάστημα η κατανάλωση αυξάνεται. Η συμφωνία με τον ιδιώτη προμηθευτή αφορά το κομμάτι της συνεχούς κατανάλωσης, στο οποίο προμηθευτής και πελάτης «μοιράζονται» το μεγάλο περιθώριο κέρδους της ΔΕΗ, αποκομίζοντας αμοιβαίο όφελος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πελάτες που έφυγαν από τη ΔΕΗ πέτυχαν έκπτωση σε σχέση με το ισχύον τιμολόγιο, που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 6%. Εκτιμάται δε, ότι μόνο από τα 27 καταστήματα του Σκλαβενίτη, η ετήσια απώλεια εσόδων για τη ΔΕΗ, υπολογίζεται ότι φτάνει το 1 εκατ. ευρώ. 

Οι περιπτώσεις δεν είναι και οι μοναδικές. Ιδιωτικά νοσοκομεία, μαιευτήρια, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων και ταχυφαγείων, εμπορικά κέντρα έως φούρνους και κομμωτήρια, πληρώνουν σήμερα τα ακριβότερα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Η συγκεκριμένη κατηγορία τιμολογίων –περίπου 3 με 4 τιμολόγια– περιλαμβάνει 5.000 επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 15 – 20% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού και οι οποίες μπαίνουν στο στόχαστρο των ιδιωτών προμηθευτών. Τα τιμολόγια των συγκεκριμένων πελατών είναι τα ακριβότερα από όλες τις κατηγορίες και το κυριότερο παρουσιάζουν τεράστια περιθώρια κέρδους σε σύγκριση με το κόστος παραγωγής και τις τιμές χονδρικής του ηλεκτρισμού.

Η ΔΕΗ

Από την πλευρά της ΔΕΗ, εξετάζεται να ζητηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης, να επιβαρύνονται και οι ανταγωνιστές της με τις ζημιές από τα λεγόμενα επιδοτούμενα τιμολόγια όπως το αγροτικό ή το πολυτεκνικό. Επίσης θα ζητηθεί να περιλαμβάνονται στα τιμολόγια των ανταγωνιστών τα κόστη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
-Τέλος, εάν διαπιστωθεί ότι η διαρροή «καλών πελατών» προς τον ανταγωνισμό είναι ανεξέλεγκτη, είναι πολύ πιθανό να επαναπροσδιοριστεί η τιμολογιακή πολιτική για ορισμένες κατηγορίες.

αν αυτό το τελευταίο υλοποιηθεί, τότε η μετοχή θα δει τα 30 ευρώ