Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

μικρός τζίρος με μεγάλη άνοδο!

όταν λείπει η γάτα [όλοι τώρα είναι σε διακοπές]
χορεύουν τα ποντίκια [ο δείκτης κινείται με το "δάχτυλο"
:-)))