Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

με 2,5 ΔΙς..Χτίζεται απ'την Αρχή η ALFA BANK...!


Αύξηση κεφαλαίου έως 2,5 δισ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Alpha Bank..!

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank ενέκρινε σήμερα Παρασκευή την πρόταση της διοίκησης για κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω της έκδοσης νέων μετοχών και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Οι μέτοχοι εξουσιοδότησαν την διοίκηση του ιδρύματος να αντλήσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες έως 2,5 δισ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ενέκριναν και την έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Ειδικότερα, με απαρτία του 37,99% η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, ενέκρινε: α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών και σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού, β) παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της τράπεζας να προχωρήσει εντός 12μήνου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σε ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, και γ) την παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ. για έκδοση ομολογιακού δανείου, μετατρέψιμου σε μετοχές.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών 0,30 ευρώ ανά μετοχή, και ο σχηματισμός ισόποσου αποθεματικού 2.350.786.451,20 ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον τρόπο αυτό, δεν μεταβάλλει τον αριθμό των μετοχών της τράπεζας, ενώ διενεργείται και άνευ επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους και συνεπώς δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας.

Κατόπιν της μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέρχεται σε 1.100.280.894,40 ευρώ, και θα διαιρείται σε 734.269.648 μετοχές, εκ των οποίων 534.269.648 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, και 200 εκατ. μετοχές άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ έκαστη.

ΤΤ & ΑΤΕ

ΤΤ & ΑΤΕ

Στον αέρα βρίσκεται, σύμφωνα με το ΔΝΤ, το χρονοδιάγραμμα πώλησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της ATE Bank, λόγω των συνθηκών της αγοράς και της επιδείνωσης των ισολογισμών τους λόγω ομολόγων.

Αδυναμία εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος πώλησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της ATE Bank διαπιστώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά την πρόσφατη έκθεσή του για την ελληνική οικονομία.

Στην έκθεση αξιολόγησης του, το ΔΝΤ επισημαίνει σε ότι αφορά την ιδιωτικοποίηση του Τ.Τ., της ATE Bank και των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ότι το χρονοδιάγραμμα δεν θα είναι εύκολο να τηρηθεί, αν και η Τρόικα ασκεί τις τελευταίες εβδομάδες ασφυκτικές πιέσεις για την αποκρατικοποίησή τους. Μάλιστα το ΔΝΤ αιτιολογεί την παραπάνω θέση του, με βάση τις συνθήκες της αγοράς αλλά και την κατάσταση των ισολογισμών, κυρίως σχετικά με τα χαρτοφυλάκια ομολόγων.

Σημειώνεται ότι το Τ.Τ κατέχει στο χαρτοφυλάκιό του ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ύψους 5,3 δις. ευρώ, ενώ στα 4,6 δις. ευρώ ανέρχεται το ύψος των ομολόγων που κατέχει η ΑΤΕ Bank. Την ίδια στιγμή η χρηματιστηριακή αποτίμηση των δύο τραπεζών έχει υποχωρήσει δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες καθώς αμφότερες αξίζουν στο ΧΑ μόλις 1,5 δις. ευρώ (850 εκατ. ευρώ η ΑΤΕ και 650 εκατ. ευρώ το Τ.Τ)

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην περίπτωση της ATE Bank, η εθελοντική συμμετοχή ιδιωτών στο ελληνικό χρέος δεν θα επιτρέψει στην τράπεζα να εφαρμόσει το σχέδιο απεξάρτησης από την ΕΚΤ, το οποίο είναι όρος για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που ενέκριναν τα κοινοτικά όργανα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που έχει εκπονήσει η Κυβέρνηση, η πώληση του 34% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος της τρέχουσας χρήσης. Στο πρώτο τρίμηνο του 2012 αναμένεται, σύμφωνα πάντα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό του Δημοσίου, να ολοκληρωθεί η πώληση του πρώτου πακέτου της ATE Bank και λίγο αργότερα (στο δεύτερο τρίμηνο) θα διατεθεί το 100% του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη Εθνική Τράπεζα και Eurobank κατέχουν περί το 6% έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο του Τ.Τ, ενώ λίγο λιγότερο από 5% είναι το ποσοστό που ελέγχει ο Όμιλος Marfin. Πάντως το χαρτοφυλάκιο Ομολόγων του Τ.Τ έχει παγώσει το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον για τον Οργανισμό, με την μόνη λύση που παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να είναι μια τριπλή συγχώνευση Εθνικής Τράπεζας - Eurobank - Τ.Τ.

Την ίδια στιγμή η κεφαλαιακή ενίσχυση των 1,26 δις. ευρώ που ολοκλήρωσε πρόσφατα η ΑΤΕ Bank αυξάνει την "υπεραξία" της τράπεζας αν και πιθανή απόρριψή της το βράδυ κατά τα πανευρωπαϊκά stress test αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη εμπόδιο στα σχέδια του Δημοσίου.