Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Οι Ξένοι Φεύγουν!

Οι ξένοι αποχωρούν από το Χ.Α., αφού η συμμετοχή τους μειώθηκε κάτω από το 50% το Μάιο.

Αναλυτικότερα, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στις 31/5/2010 σημείωσε μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασε σε ποσοστό το 49,5%.

Το Μάιο 2009 η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 48,7%.

Οι Έλληνες επενδυτές στις 31/5/2010 κατείχαν το 49,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάιο ανήλθε στις 63.871 έναντι 76.753 κατά τον προηγούμενο μήνα (Μάιος 2009: 84.439).

Το Μάιο 2010 δημιουργήθηκαν 3.043 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 5.646 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στις 31/5/2010 υπολογίστηκε στα 60,9 δισ.€ Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Απριλίου 2010 που ήταν 71,9 δισ.€ σημείωσε μείωση της τάξης του 15,38% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Μαΐου 2009 που ήταν €87,2 δισ., η ποσοστιαία μείωση έφτασε το 30,24%.

Η κεφαλαιοποίηση για τις μετοχές που συνθέτουν το δείκτη FTSE/ATHEX 20 έφθασε τα €41,1 δισ. (μείωση 18% από τον προηγούμενο μήνα), το δείκτη FTSE/ATHEX Liquid Mid τα €5,6 δισ. (μείωση 11,95%) και το δείκτη FTSE/ATHEX SmallCap 80 τα €2,2 δισ. (μείωση 10,07%).

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Το Μάιο 2010 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 339,3 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (362,1 εκατ.€) και υπεράκτιες εταιρίες (21,3 εκατ.€), ενώ εισροές εμφάνισαν τα ξένα φυσικά πρόσωπα (17,5εκατ.€) και τα ξένα νομικά πρόσωπα (26,7 εκατ.€).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 320,5 εκατ.€ οι οποίες προέρχονται από ιδιώτες (252,2 εκατ.€), ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (47,4 εκατ.€) και από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (21,0 εκατ.€), ενώ οριακές εκροές εμφάνισε ο Δημόσιος Τομέας (0,06 εκατ.€)

Τα υπόλοιπα 18,8 εκατ.€ που εμφανίζονται ως εισροές από Λοιπούς Επενδυτές, αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Οι ξένοι επενδυτές το Μάιο 2010 πραγματοποίησαν το 51,6% των συναλλαγών (τον Απρίλιο 2010 πραγματοποίησαν το 53,9% των συναλλαγών, ενώ το Μάιο 2009 είχαν πραγματοποιήσει το 40,9% των συναλλαγών). Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές το Μάιο 2010 πραγματοποίησαν το 29,7% των συναλλαγών (τον Απρίλιο 2010 πραγματοποίησαν το 29,5% των συναλλαγών, ενώ το Μάιο 2009 είχαν πραγματοποιήσει το 42,2% των συναλλαγών). Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) το Μάιο 2010 πραγματοποίησαν το 16,6% των συναλλαγών (τον Απρίλιο 2010 πραγματοποίησαν το 15,1% των συναλλαγών, ενώ το Μάιο 2009 είχαν πραγματοποιήσει το 14,2% των συναλλαγών).

κι εγώ αποχωρισμένος¨" είμαι

πως το λένε..............

αλάργα κι αγαπημένοι! ;-)))

στο Σεντούκι.

ΝΑΙ!
στο σεντούκι!
-επειδή έχει σοβαρέψει το πράγμα τα κλείδωσα!
τώρα η κυβέρνηση ας "τυπώσει" ότι θέλει.
εγώ δεν αιφνιδιάζομαι και .......................
ο νοών νοείτω .

αυτά και
ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.