Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

MARFIN POPULAR ΒΑΝΚ _ [MARFB]

 


 
 
MARFIN POPULAR ΒΑΝΚ _MARFB  ηλεκτρονική Διεύθυνση

-Σήμερα παρουσιάζω την έτερη εισηγμένη μετοχή του ομίλου

ο Όμιλος:
Vivartia...............................................89,90 %
Attica...................................................86,40 %
Mig real estate...................................50,00 %
JS Robne Kuce Beograd....................66,70 %
Sunce blue Sun..................................49,90 %
Sigular.................................................26,30 %

με μειωμένες συμμετοχές:

MBP financial Institutions.................9,70 %
Hygeia.................................................33,3 %


Εικόνα μετοχής_Αριθμοδείκτες:

Χθεσινό κλείσιμο: 1,76 ευρώ Χαμηλό Ημέρας 1,71 ευρώ Υψηλό Ημέρας 1,78 ευρώ
Χαμηλό ΄Ετους 1,15 ευρώ Υψηλό Έτους 6,04 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 1.461 δις. αριθμός μετοχών 830.125.8124

Μέρισμα........................................0,15 λεπτά στις 12/06/2009
Ονο.Αξία.......................................0,85 ευρώ

BVPS............................................4,1317
Beta..............................................1,2345
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων...11,50%
Η Μουσική επένδυση του σημερινού θέματος είναι ευγενική αφιέρωση του εκλεκτού και αγαπητού  μας φίλου negentropist τον οποίο και θερμώς ευχαριστούμε :-)))