Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Τί είπε ο άνθρωπος!


ότι είπε ο Καραμανλέας όταν ήταν πρωθυπουργός

φαίνεται ότι όταν είσαι πρωθυπουργός έτσι μιλάς.

ενώ όταν είσαι στο μπαλκόνι......

και συ να κλαις φτωχέ λαέ έ έ.......

autoplay=1Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

με νόμο μαχαίρι σε 12 "καπέλα" των τραπεζών.

Καταργούνται με νόμο τα καπέλα τραπεζών σε κάρτες, δάνεια.

Μαχαίρι στα καπέλα των τραπεζών σε δάνεια και κάρτες βάζει το υπουργείο Οικονομίας. Σε νομοσχέδιο που πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα, θα προβλέπεται η κατάργηση 12 χρεώσεων και καταχρηστικών πρακτικών στις συναλλαγές των τραπεζών με τους πελάτες τους.

Μεταξύ άλλων, θα προωθηθεί η κατάργηση του πέναλτι που επιβάλλεται στους δανειολήπτες στις περιπτώσεις πρόωρης προεξόφλησης των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου, ενώ θα μπει φρένο σε μια σειρά από προμήθειες και άλλες χρεώσεις που επιβαρύνουν τα δάνεια (έξοδα φακέλου κ.ά.) και τις συναλλαγές στο γκισέ αλλά και στα ΑΤΜ.

Το σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, θα αφορά τη διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές και αναμένεται να δοθεί το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση. Όπως έλεγε ανώτατο στέλεχος του υπουργείου, «θα απαγορεύονται με νομοθετική ρύθμιση τόσο οι πρακτικές των τραπεζών που έχουν ήδη κριθεί καταχρηστικές τελεσίδικα από τα δικαστήρια, αλλά αρκετές τράπεζες εξακολουθούν να τις εφαρμόζουν, όσο και πρακτικές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις αλλά εκτιμούμε ότι είναι καταχρηστικές και εις βάρος των καταναλωτών».

Συγκεκριμένα, το υπουργείο ετοιμάζεται να προχωρήσει:

Όχι ποινή πρόωρης εξόφλησης

●Στην απαγόρευση της επιβολής ποινής πρόωρης εξόφλησης (πέναλτι) και στα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Η απαγόρευση σήμερα ισχύει μόνο για τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι τράπεζες επιβάλλουν πέναλτι έως και 2,5% για το ποσό του στεγαστικού δανείου που προεξοφλείται ή ζητούν τους τόκους έως και 6 μηνών.

●Στην κατάργηση των προμηθειών που επιβάλλουν τράπεζες για κινήσεις λογαριασμών (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου) που αφορούν την ανάληψη ή την κατάθεση μετρητών ή την κατάθεση επιταγής, όταν οι κινήσεις είναι περισσότερες από έναν ορισμένο αριθμό τον μήνα. Ορισμένες τράπεζες χρεώνουν για κάθε συναλλαγή στο ταμείο- πάνω από έναν συγκεκριμένο αριθμό τον μήνα- έως και 1 ευρώ ανά συναλλαγή.

●Στην απαγόρευση επιβολής προμήθειας για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών στους δανειολήπτες. Σήμερα ορισμένες τράπεζες χρεώνουν έως και 50 ευρώ.

●Στην κατάργηση των προμηθειών για αναλήψεις μετρητών από πιστωτική κάρτα μέσω των ΑΤΜ. Η προμήθεια αυτή φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το 1% της συναλλαγής.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
που επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, θα δοθεί το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση
Χαμηλότερα έξοδα φακέλου

●Στον περιορισμό των εξόδων φακέλου για δάνεια (π.χ. έξοδα χρηματοδότησης, προέγκρισης δανείων ή εξέτασης αιτήματος δανείου), ανάλογα με το ποσό του δανείου. Τα έξοδα αυτά ξεπερνούν σε ορισμένες τράπεζες ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, στόχος είναι να παραμείνουν μόνο τα έξοδα που αφορούν αμοιβές προς τρίτους (π.χ. μηχανικούς, δικηγόρους κ.λπ.). Για τα έξοδα αυτά θα απαιτείται να υπάρχει σαφής διαχωρισμός τους από την τράπεζα ώστε οι δανειολήπτες να γνωρίζουν επακριβώς τις χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνονται.

Για αδρανείς λογαριασμούς

●Στην κατάργηση των προμηθειών που επιβάλλουν οι τράπεζες στους λεγόμενους «αδρανείς λογαριασμούς» καταθέσεων. Πρόκειται για λογαριασμούς με μικρά υπόλοιπα οι οποίοι δεν κινούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτούς τους λογαριασμούς οι τράπεζες επιβάλλουν προμήθειες από 1 έως και 2,50 ευρώ τον μήνα.

●Στην απαγόρευση της επιβολής προμήθειας για κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων. Σήμερα η κατάθεση αυτή επιβαρύνεται με προμήθεια από ορισμένες τράπεζες έως και 1,5 ευρώ.

Μάλιστα, αν και υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες κρίνουν παράνομες αυτές τις χρεώσεις, αρκετές τράπεζες συνεχίζουν να τις επιβάλλουν. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επιδιώκει την οριστική απαγόρευσή τους.

●Στην κατάργηση της επιβολής τόκου από την πρώτη μέρα της σύμβασης του δανείου στις περιπτώσεις που γίνεται σταδιακή εκταμίευση του ποσού. Ο τόκος από την πλευρά της τράπεζας, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στο σύνολο του δανείου, αλλά μόνο στο ποσόν το οποίο έχει πάρει ο δανειολήπτης.

Υπολογισμός τόκων με τον ίδιο τρόπο


●Στην υποχρέωση των τραπεζών να υπολογίζουν τους τόκους των δανείων και των καταθέσεων με τον ίδιο τρόπο. Σήμερα αρκετές τράπεζες υπολογίζουν διαφορετικά τους τόκους καταθέσεων και συγκεκριμένα με βάση τις 360 μέρες ενώ αντίθετα στους τόκους χορηγήσεων ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις 365 ημέρες.

Αιτιολογημένη αύξηση επιτοκίου

●Στην κατάργηση του όρου των συμβάσεων που δίνει το δικαίωμα στις τράπεζες να προχωρούν σε μονομερή και αναιτιολόγητη αύξηση του επιτοκίου στις πιστωτικές κάρτες. Στο νομοσχέδιο μελετάται να υπάρχει διάταξη η οποία θα υποχρεώνει τις τράπεζες να προσδιορίζουν επακριβώς τον λόγο για την αλλαγή.

●Στην απαγόρευση μονομερούς αναπροσαρμογής από την τράπεζα της ετήσιας συνδρομής της πιστωτικής κάρτας.


Φρένο στον ανατοκισμό χρεών από πιστωτικές κάρτες και δάνεια

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ του ανατοκισμού των χρεών των δανειοληπτών από πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, όταν καθυστερούν την αποπληρωμή τους, θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας.

Σήμερα, οι τράπεζες από την πρώτη μέρα καθυστέρησης πληρωμής της δόσης του δανείου προχωρούν στην επιβολή τόκου υπερημερίας (2%)

και στη συνέχεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και εφόσον δεν εξυπηρετείται το δάνειο, προχωρούν σε ανατοκισμό. Δηλαδή, κεφαλαιοποιούν τους τόκους, επί των οποίων συνεχίζουν να τρέχουν οι συμβατικοί τόκοι και οι τόκοι υπερημερίας.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Πού 'ναι ο Πάτος!!!!!!!

τελικά οι αθεόφοβοι πόσο κάτω θα πάνε το δείκτη;

εδώ είναι το άσμα που λέγαμε μικροί.........

-μας δώσατε μας δώσατε, φλουρί Κωνσταντινάτο
-μας πήρατε μας πήρατε, βαρέλι δίχως πάτο.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Συμβαίνει τώρα.

τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κατάθεση του προσχέδιου του κρατικού προϋπολογισμού και την Τράπεζα Κύπρου

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Ακόμα δεν ορκίστικαν καί......

Ακόμα δεν ορκίστηκαν στην Κυβέρνηση και άρχισαν πάλι τα ίδια φαινόμενα του '99 επί ΠΑΣΟΚ.

και εξηγούμε.

βγήκαν κάποιοι χρηματιστηριακοί κύκλοι και έσπειραν φήμη ότι επίκειται συγχώνευση της ΑΤΕ με την ΤΤ!!!!!!!!!!

φούσκωσαν τη μετοχή της ΑΤΕ μέχρι τα 2,45 με σκοπό να την πάνε ίσα με την ΤΤ,και μετά από τρεις μέρες!!!! βγήκαν οι αρμόδιοι να διαψεύσουν τη φήμη, αφού εγκλωβίστηκε πρώτα χιλιάδες κόσμος μικροεπενδυτών!!!!!
μετά την είδηση 8500 συμβόλαια κλείστηκαν άρον-άρον και έπεται συνέχεια.

ο Εισαγγελέας τι κάνει;

πάλι το ίδιο τροπάρι θα έχουμε; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

η Σύνθεση της Νέας Κυβέρνησης και η αντίδραση του ΧΑ.

η ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ της Σύνθεσης της Νέας Κυβέρνησης μετά τις εκλογές τις 4 Οκτώβρη έφερε το δείκτη του ΧΑ στο ταβάνι με νέα Ιστορικά Υψηλά έτους στο ΓΔ αλλά και στον εικοσάρη στα παράγωγα.

ακολουθεί η σύνθεση της Νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης

Τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Γεώργιος Α. Παπανδρέου.

Η ορκωμοσία των μελών της νέας Κυβέρνησης θα γίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 11.00, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και παρουσία του Πρωθυπουργού.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης έχει ως εξής:

Πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου ή 3G!!!!!!!Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Θεόδωρος Πάγκαλος!!!!!!!!!!!!!!!

Υπουργείο Εξωτερικών

Γεώργιος Παπανδρέου
Αναπληρωτής: Δ. Δρούτσας
Υφυπουργός: Σπύρος Κουβέλης

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γιάννης Ραγκούσης
Υφυπουργός: Ντίνος Ρόβλιας
Υφυπουργός με έδρα τη Θεσσαλονίκη: Θεοδώρα Τζάκρη

Υπουργείο Οικονομικών

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Υφυπουργός: Φίλιππος Σαχινίδης

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Λούκα Κατσέλη
Υφυπουργός: Σταυρος Αρναουτάκης
Υφυπουργός με έδρα τη Θεσσαλονίκη: Μάρκος Μπόλαρης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Υφυπουργός: Σπύρος Βούγιας

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Χάρης Καστανίδης
Υφυπουργός: Απ.Κατσιφάρας

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ευάγγελος Βενιζέλος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Αναπληρωτής: Πάνος Μπεγλίτης

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Τίνα Μπιρμπίλη
Υφυπουργός: Γιάννης Μανιάτης
Υφυπουργός: Θάνος Μωραΐτης

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Άννα Διαμαντοπούλου
Υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου
Υφυπουργός: Γ.Πανάρετος

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Δημήτρης Ρέππας
Υφυπουργός: Γιάννης Μαγκριώτης
Υφυπουργός: Νίκος Σηφουνάκης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανδρέας Λοβέρδος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ίσως για να φθαρεί γρήγορα.)

Υφυπουργός: Γ.Κουτρουμάνης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Υφυπουργός: Φώφη Γεννηματά

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Παύλος Γερουλάνος
Υφυπουργός: Αντζελα Γκερέκου

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κατερίνα Μπατζελή
Υφυπουργός: Μιχάλης Καρχιμάκης

Υπουργείο Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ

Χάρης Παμπούκης
Υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος: Γ. Πεταλωτής

Ο κ. Παπανδρέου θα προτείνει τον κ. Φίλιππο Πετσάλνικο για Πρόεδρο της Βουλής. Γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου αναλαμβάνει ο κ. Σωτήρης Λύτρας.Παρατήρηση:

Πολλά νέα πρόσωπα και μάλιστα απο το ωραίο φύλλο!!!!!!!!!!!!!!!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ τους εύχομαι, επ' αγαθό όλης της κοινωνίας, βεβαίως - βεβαίως!


Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Γιατί έχασες Κώστα!

η ΝΔ είχε 6 χρόνια τον ελληνικό λαό καθισμένο πάνω σε ένα Καλυβιώτικο αγγούρι και ήθελε από 'δώ και πέρα να τον βάλει να κάτσει πάνω σε μόριο ελέφαντα!!!!!!!

όπως ήταν φυσικό ο Έλληνας μόλις είδε "νωπό το μόριο του ελέφαντα,τρόμαξε. & προτίμησε να κάτσει πάνω στο μόριο του Γιωρκάκι που είναι και πιο μικρό από το αγγούρι για να ανακουφιστεί λιγάκι κι ο κώλος του από το τσούξιμο!

ΔΕΝ άλλαξε στάση, άλλαξε μέγεθος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!τώρα αν με ρωτήσετε ποιός κέρδισε στις εκλογές θα σας απαντήσω ανεπιφύλακτα η Μαργαρίτα.

ΝΑΙ! η Μαργαρίτα.
η μαμά του Γιωργάκι ντε!

είναι η μόνη Γυναίκα στον κόσμο που είχε τον τίτλο της Νύφης πρωθυπουργού μετά της συζύγου πρωθυπουργού και μετά τις μητέρας πρωθυπουργού!!!!!!!

ούτε Βασιλικός οίκος να ήταν το "τζάκι" της Αχαΐας!!!!!!!!!!!κι αν ΄βγώ απ΄αυτή τη φυλακή
κανείς δε θα με περιμένει
οι δρόμοι θά 'ναι αδειανοί
κι Πολιτεία μου πιο ξένη

τα καφενεία όλα κλειστά
κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι
(..........)


Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Τελευταία Συνεδρίαση του Μήνα

η Τελευταία συνεδρίαση του Μήνα και έκλεψα λίγο χρόνο να ρίξω μια ματιά στα διαγράμματα του Εικοσάρι της ΕΤΕ της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

και ιδού!

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

προβλέπω δύσκολη μέρα σήμερα για το ΧΑ

προβλέπω δύσκολη μέρα σήμερα για το ΧΑ,έχουμε και την κοκορομαχία το βράδυ με τους αρχηγούς των κομμάτων..........

άντε και καλή εβδομάδα

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Jittery Gapdown!!!!!!!!!

με ένα πανικόβλητο gapdown υποδέχτηκε η αγορά την εξαγγελία πρόωρων εκλογών του πρωθυπουργού.

άκου νωπή εντολή!

γιατί η άλλη που πήρε μόλις πριν δυό χρόνια νωπή δεν ήτανε!!!!!Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Σήμερα,η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού!

τελευταία ημέρα του καλοκαιριού σήμερα.
ήταν ένα όμορφο καλοκαίρι με όλες τις χάρες του κολύμπι,ξάπλα στον ήλιο,γνωριμίες, καινούργια μέρη,καινούργιους ανθρώπους,αραλίκι κι άγιος ο θεός!

ΌΛΑ τέρμα!

ΚΑΛΌ ΧΕΙΜΏΝΑ!Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Πάμε για τις 2800 ή πίσω στις 2270!

Μετά τη διπλή κορυφή που είδαμε να σχηματίζεται [2.535,74]χθές,Πού θα πάει ο δείκτης;
Θα Πάμε για τις 2800, ή πίσω στις 2270!

Οι Ανακοινώσεις των τραπεζών για τα αποτελέσματα 6Μήνου θα συνεχίσουν την εφορεία στο ΧΑ αυτή τη βδομάδα ή θα κυριαρχήσει η κατοχύρωση των σημαντικών κερδών που δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα;

εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν και τα δύο!με κυρίαρχο την τάση από το εξωτερικό.
ίδωμεν!


Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

ΑΙΣΧΟΣ!!!!

Μαραθώνας.έμεινε 2,500 χρόνια όρθιος από την Ιστορική Μάχη, για να τον κάψουμε εμείς σήμερα!!!!
το Γραμματικό τρεις μέρες στις φλόγες!!!!!!!!!!
το Γραμματικό στις φλόγες. Παντελής η απουσία του κρατικού μηχανισμού!!!!!!!
Βαρνάβας. η Αυτοθυσία των χειριστών ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ να σώσει το Πράσινο!
Βαρνάβας. η στάχτη του Όνειρου!
Αγ.Στέφανος
Διόνυσος
ο Κιθαιρώνας στις φλόγες
Πεντέλη. η Άνιση Μάχη.
Πεντέλη κώπη μιας ζωής .....γίναν στάχτη σε μιά νύχτα!
Πεντέλη_Αποκαήδια!

τα τέρατα μας κάψανε ότι πνεύμονας δάσους απόμεινε από το προηγούμενο κάψιμο πριν δυο χρόνια.
στο βωμό του κέρδους οι ανεγκέφαλοι χτυπήσανε ύπουλα Αύγουστος μήνας διακοπών αλλά και τέλους Αυγούστου αρχή των Μελτεμιών στην Αττική περιμένανε το Σαββατοκύριακο που ο κρατικός μηχανισμός είναι πιό ευάλωτος και χτυπήσανε βάσει σχεδίου.
Κάψανε πάνω από 150.000 στρέμματα πεύκου!
ΑΊΣΧΟΣ!

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

Σήμερα Παρασκευή και.........

Με τις αγορές της Ασίας να υποχωρούν σήμερα, τα παράγωγα των ευρωπαϊκών δεικτών καταγράφουν μικρές απώλειες.

Έτσι αναμένεται πτωτικό άνοιγμα στις ευρωπαϊκές αγορές το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει και την εγχώρια αγορά.

Στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις οι επενδυτές στο ΧΑ δείχνουν να προεξοφλούν τα καλά αποτελέσματα που αναμένονται για τις τράπεζες στο δεύτερο τρίμηνο.

Οι αναλυτές εκτιμούν πως από την επόμενη εβδομάδα το ενδιαφέρον θα αυξηθεί περαιτέρω καθώς πλησιάζουμε προς τις ανακοινώσεις.

Ένα πτωτικό άνοιγμα δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς είναι θεμιτές κάποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, αλλά δεν αποκλείεται να εκληφθεί ως ευκαιρία για τοποθετήσεις.

Αναλυτές εκτιμούν πως ο γενικός δείκτης σύντομα θα προσπαθήσει να διασπάσει τα προηγούμενα υψηλά όπου έχει καταγραφεί διπλή κορυφή.

Proton
Σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν χαμηλότερα ακολουθώντας τις απώλειες των αγορών στην Ασία, ενώ οι επενδυτές θα εστιάσουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για τις μεταπωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ και στα στοιχεία για τη μεταποίηση στην Ευρωζώνη.

Marfin
Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της περιόδου δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί σε αυτά, ενώ η επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα των τραπεζών και ο εν λόγω δείκτης αλλά και οι μεγάλοι εκπρόσωποί του θα βρεθούν στο επίκεντρο στις επόμενες συνεδριάσεις.

Beta
Η ψυχολογία είναι βελτιωμένη παρά τις πωλήσεις που εκδηλώθηκαν στην Ασία σήμερα.

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Οι ανΑληταράδες βλέπουν άνοδο και για σήμερα.

οι ανΑληταράδες βλέπουν άνοδο και για σήμερα, με ισχνό τζίρο.

Συνέχιση της ανόδου περιμένουν οι αναλυτές μετά και τη σημερινή άνοδο στην Ασία αλλά και τη χθεσινή στις ΗΠΑ. Τα ευρωπαϊκά παράγωγα κινούνται σε θετικό έδαφος. Οι ΑΧΕ περιμένουν ξανά περιορισμένες συναλλαγές με το ενδιαφέρον να διατηρείται στον τραπεζικό κλάδο.

Proton
Σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν υψηλότερα ακολουθώντας τα κέρδη των αγορών σε ΗΠΑ και Ευρώπη με τους επενδυτές να εστιάζουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για τα επιδόματα ανεργίας αλλά στα στοιχεία του Philadelphia FED. Περιμένουμε ανοδικό άνοιγμα και για την εγχώρια αγορά.

Marfin
Η αγορά πιθανότατα θα διατηρηθεί σε θετικό έδαφος με αναιμική δραστηριότητα, ενώ το όποιο ενδιαφέρον εκδηλωθεί θα κατευθυνθεί στον τραπεζικό κλάδο.

Beta
Η ψυχολογία βελτιώθηκε παρά τις μεγάλες απώλειες χθες σε Ιαπωνία και Σαγκάη.

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται εδω πέρα,

αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται εδώ πέρα[στο ΧΑ]
η άλλη μισή στην Κίνα Βρίσκεται

απο άρθρο των reporters

Σαγκάη: Τα χαρακτηριστικά φούσκας ήταν εκεί


Για μία ακόμη φορά η προσοχή έχει στραφεί στην Κίνα. Η σημερινή νεά ισχυρή πτώση στην Σαγκάη, οδηγεί πολλούς αναλυτές να θεωρούν πως στην πόλη μπήκαν οι αρκούδες. Ενδεχομένως να μην έχουν άδικο, αφού δεν ήταν λίγοι αυτοί που θεωρούν την Κίνα πανάκεια για όλα. Εμπόριο, εισαγωγές, εξαγωγές, νομίσματα και γιατί όχι και μετοχές. Μέχρι και ο πολύς Mobius την συνιστούσε ανεπιφύλακτα, όχι αδικαιολόγητα. Αλλά πάντα ένας δράκος είναι απρόβλεπτος και ως εκ τούτου επικίνδυνος.
Ο δείκτης αναφοράς μετοχών της Κίνας, είχε δεύτερη καλύτερη απόδοση παγκοσμίως εφέτος, και είναι δυνατό να παρατείνει την άνοδό του, δεδομένης της ανάκαμψης των κερδών και της επιταχυνόμενης οικονομικής ανάπτυξης που αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές και πειστικές ιστορίες ανάκαμψης παγκοσμίως, δήλωνε πρόσφατα ο Chen Li, Chief Strategist Harvest Management στο Πεκίνο στην οποία η Deutsche Bank έχει μερίδιο, και η οποία και επιβλέπει περίπου $22 δισ., συμπεριλαμβανομένου και ενός τμήματος του Εθνικού Ταμείου Συντάξεων.

Πως φθάσαμε ως εδώ

Ο Σύνθετος Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης είχε διπλασιαστεί από τα χαμηλά επίπεδα του Νοεμβρίου, ενώ οι επενδυτές άνοιξαν το μεγαλύτερο αριθμό λογαριασμών συναλλαγών μετά τον Ιανουάριο του 2008, έχοντας δελεαστεί από ενδείξεις ότι κρατικό οικονομικό πακέτο στήριξης ύψους 4 τρισ. γουάν ($586 δισ.) σε συνδυασμό με τραπεζικό δανεισμό επιπέδων ρεκόρ έχουν αναζωογονήσει την οικονομία. Ο Δείκτης της Σαγκάης έχει αυξηθεί κατά 90% φέτος, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη απόδοση παγκοσμίως μετά το δείκτη του Περού, ανάμεσα σε 89 δείκτες αναφοράς μετοχών, που παρακολουθούνται από την Bloomberg.

Ωστόσο επήλθε η κόπωση, πολύ πιο γρήγορα απ΄ απ ότι αναμενόταν και σήμερα μιλάμε πως στο κινεζικό χρηματιστήριο μπήκαν οι αρκούδες.


Η άνοδος αυτή όμως είχε πυροδοτήσει ανησυχία γύρω από πιθανές δράσεις της κυβέρνησης με στόχο την επιβράδυνση της ανάκαμψης.

Η κυβέρνηση οφείλει να είναι προσεκτική, ώστε οι κρατικές δαπάνες να μην δημιουργήσουν «φούσκα» στο χρηματιστήριο δήλωνε, ο Allan Conway, Διευθυντής Επενδύσεων σε Αναπτυσσόμενες Αγορές της Schroder Investment Management, η οποία επιβλέπει $17,5 δις αλλά και αυτός υπογράμμισε ότι θα διατηρήσει μεγάλες θέσεις σε κινέζικες μετοχές, βάσει της αισιόδοξης άποψης ότι η αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση και τα οικονομικά πακέτα στήριξης θα ωθήσουν την ανάπτυξη της Κίνας προς το στόχο του 8% που έχει θέσει η κυβέρνηση.

Αποτιμήσεις

Οι αποτιμήσεις των μετοχών που συμμετέχουν στο Σύνθετο Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης έχουν εμφανίσει κέρδη μέχρι και 38πλάσια της αρχικής αξίας, τιμή υπερδιπλάσια εκείνων που απαρτίζουν τον Δείκτη Αναπτυσσόμενων Αγορών της Morgan Stanley (MSCI) και τον Δείκτη Standard & Poor’s 500 (S&P 500).

Η ανάκαμψη του χρηματιστηρίου έθεσε τέλος στο εννεάμηνο μορατόριουμ των εγχώριων αρχικών δημόσιων προσφορών του Ιουνίου. Η χρηματιστηριακή αξία των πέντε εταιριών που εντάχθηκαν από τότε στο χρηματιστήριο, αυξήθηκε κατά 112% κατά μέσο όρο τη μέρα που εισήλθαν σε αυτό, ακόμα και έπειτα από την πώληση μετοχών στην κορυφή των κλιμάκων που προορίζονται για επενδυτές. Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν πουληθεί μετοχές αξίας 55,6 δισ. γουάν, σύμφωνα με δεδομένα που έχει συλλέξει η Bloomberg.

Οι Φόβοι για φούσκα βγήκαν αληθινοί

Εν τούτοις, υπάρχουν σημάδια ότι η κυβέρνηση θα δράσει με τρόπο που θα διασφαλίσει πως τα τραπεζικά δάνεια δεν θα εκτραπούν προς το χρηματιστήριο. Την 27η Ιουλίου η ρυθμιστική αρχή του τραπεζικού κλάδου ζήτησε από τους δανειστές να διασφαλίσουν ότι τα δάνεια που προορίζονται για επενδύσεις σε σταθερά περιουσιακά στοιχεία κατευθύνονται σε έργα που θα υποστηρίξουν την πραγματική οικονομία. Τρεις ημέρες αργότερα, η ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε σχέδια για αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα δάνεια για κεφάλαιο κινήσεως.

Ο πρώην Διευθύνων Οικονομολόγος της Morgan Stanley στην Ασία, Andy Xie – σήμερα ανεξάρτητος οικονομολόγος – δήλωσε στις 31η Ιουλίου ότι η Κίνα μπορεί να μειώσει την αύξηση σε νέα δάνεια κατά το ήμισυ το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ώστε να αποσοβήσει το ενδεχόμενο «φούσκας» στο χρηματιστήριο.

Ο Edward Chancellor, διαχειριστής επενδυτικών χαρτοφυλακίων στην έδρα της Grantham Mayo Van Otterloo στη Βοστόνη, δήλωσε και εκείνος ότι η ανάκαμψη στο χρηματιστήριο της Κίνας αποτελεί «κλασικό προοίμιο φούσκας». Οι αποτιμήσεις των μετοχών των αναδυόμενων αγορών «μάλλον απίθανες» και τα αναπτυσσόμενα κράτη μπορεί να κατευθύνονται προς κάποια «διόρθωση λόγω λήψης κερδών», τόνιζε και η RBC Capital Markets σε σημείωμα προς τους πελάτες της, και σήμερα αποδεικνύεται πως μάλλον είχε δίκιο


κάποιοι ανΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ εκτιμούσαν ότι η Ανάκαμψη άρχισε ήδη από την Κίνα και ότι βγαίνουμε από την κρίση.

άρα και το δικό μας +150% των τραπεζών είναι φούσκα!

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009

έλα πίσω έλα......

έλα πίσω έλα!
έλα κι άλλο πίσω!
ακόμα πιο πίσω!
έ λα πίσω έλα.
έλα έλα.
Όπα, καλά είσαι.

ΞΕ_ΦΌ_ΡΤΩ_ΝΕ τώρα!

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009

τί λένε οι αναλυτές για σήμερα.

Σταθεροποιητικό προς ανοδικό άνοιγμα περιμένουν οι αναλυτές για τη σημερινή συνεδρίαση με την τελική τάση να έρχεται από τις αγορές του εξωτερικού. Οι ανακοινώσεις μακροοικονομικών μεγεθών εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις αγορές κάτι που παρατηρήθηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση αφού τα θετικά μάκρο από Ευρώπη έδωσαν κέρδη τα οποία όμως στη συνέχεια περιορίστηκαν λόγω των αρνητικών μάκρο που δημοσιεύτηκαν στις ΗΠΑ.

Marfin
Για σήμερα περιμένουμε σταθεροποιητικό προς οριακά ανοδικό άνοιγμα μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για το ΑΕΠ σε Γερμανία και Γαλλία.

Proton
Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν υψηλότερα σήμερα με τους επενδυτές να εστιάζουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη για τον Ιούλιο. Λόγω της περιορισμένης ειδησεογραφίας περιμένουμε η εγχώρια αγορά να ακολουθήσει την τάση των ευρωπαϊκών αγορών.

Beta
Η ψυχολογία παραμένει Bullish παρά την αρνητική έκπληξη από την υποχώρηση των λιανικών πωλήσεων των Ιούλιο στις ΗΠΑ


Για τη σημερινή ημέρα αναμένονται ήπιες γενικά κινήσεις και συσσώρευση με μειωμένο τζίρο, καθώς πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση πριν από το Δεκαπενταύγουστο. Το θετικό θα ήταν να κρατήσει ο Γενικός Δείκτης τα επίπεδα κατ’ αρχήν των 2.320 μονάδων, με πρώτο στόχο σε ενδεχόμενη ανοδική έξαρση την κατοχύρωση των 2.350 μονάδων, επίπεδα τα οποία «έλεγχε» χθες, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας.


καλή τύχη και προσοχή στο δρόμο σε όσους ταξιδεύσουν σήμερα.

καλή κι η Παναγία αλλά και η ΠΡΟΣΟΧΗ ακόμα καλύτερη.

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2009

ΝΔ_ΠΑΣΟΚ & SIEMENS

τα 3 Ιερά Σύμβολα της Χώρας μας Σήμερα.

Ζήτω ο Καπιταλισμός!


και τα γραφήματα για να μη ξεχνάμε και τη δουλειά μας ;-)))
Δικονομικό θρίλερ για την έκδοση Χριστοφοράκου, ανοίγουν οι λογαριασμοί ΚαραβέλαΑθήναΣε δικονομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της έκδοσης του Μιχ.Χριστοφοράκου στην Ελλάδα, καθώς όλα δείχνουν πως οι συνήγοροί του θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο. Στην Αθήνα, η κόντρα κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ έχει αναζωπυρωθεί μετά το μήνυμα προς τη Ρηγίλλης, ενώ στο προσκήνιο επανέρχεται και το όνομα του Χρ.Καραβέλα, μετά το «ναι» της Εισαγγελίας της Βέρνης στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του.

Καθυστερεί η έκδοση

Μετά την απόφαση της Γερμανίδας εισαγγελέως Χίλντεγκαρντ Μπόιμλερ-Χεσλ να ζητήσει να εκδοθεί ένταλμα επιβολής ποινής σε βάρος του Μιχάλη Χριστοφοράκου για δωροδοκία την περίοδο 2004-2007, θεωρείται βέβαιο ότι οι συνήγοροι του πρώην ισχυρού άνδρα της Siemens Hellas θα ασκήσουν έφεση, γεγονός που αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά την τυχόν έκδοσή του στη χώρα μας.

Και αυτό γιατί οι γερμανικές δικαστικές αρχές θα πρέπει να ξεκινήσουν ακροαματική διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ακόμα και έναν χρόνο. «Δεν επιτρέπεται να γίνει παράδοση όσο διαρκεί η δικαστική διαδικασία» επισημαίνει στο Βήμα ο Στέφαν Κουρσάβε, ένας εκ των συνηγόρων του κ. Χριστοφοράκου.

Αυτό που έχει κινητοποιήσει την υπεράσπιση του κ. Χριστοφοράκου είναι η μετάβαση του 4ου ειδικού ανακριτή Νίκου Ζαγοριανού στο Μόναχο. «Θέλει να πάρει μαζί του τον πελάτη μου στην Αθήνα» εικάζει ο κ. Κουρσάβε, καθώς εντός της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου του Μονάχου για την έκδοση του κ. Χριστοφοράκου στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, η απόφαση θα είναι εις βάρος του, οι συνήγοροι του κ. Χριστοφοράκου δεν αποκλείουν οι γερμανικές αρχές να εκμεταλλευτούν το χρόνο ανάμεσα στην έκδοση της απόφασης και στην κατάθεση της προσφυγής εναντίον της ίδιας απόφασης στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης και να παραδώσουν τον πελάτη τους στα χέρια του Έλληνα εισαγγελέα.

«Έχουμε θέσει όλους τους μοχλούς σε κίνηση» αναφέρει ο κ. Κουρσάβε.

Όσον αφορά στη μετάβαση του κ. Ζαγοριανού στο Μόναχο, ο Έλληνας ανακριτής -σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία- αναμένεται να ζητήσει από τις γερμανικές αρχές την έκθεση με τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Χριστοφοράκος σε σχέση με τον χρηματισμό των δύο μεγάλων κομμάτων την περίοδο 2004-2007.

Κορυφώνεται η πολιτική κόντρα

Σε πολιτικό επίπεδο, το «μήνυμα» που έστειλε η υπεράσπιση του κ. Χριστοφοράκου προς τη Νέα Δημοκρατία αναζωπύρωσε τη διαμάχη μεταξύ Ιπποκράτους και Ρηγίλλης, ενώ δεν λείπουν και οι εκτιμήσεις στελεχών του κυβερνώντος κόμματος ότι η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη στους εκλογικούς σχεδιασμούς του πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή.

Μετά τη δήλωση του Στέφαν Κουρσάβε ότι «αν η Νέα Δημοκρατία θέλει στοιχεία για πληρωμές στα ταμεία της από τη Siemens, τότε ας μας στείλει σχετικό αίτημα. Θα το διαβιβάσω αμέσως στον πελάτη μου. Είμαι σίγουρος ότι αυτός θα της απαντήσει επακριβώς», το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση με τον τομεάρχη Δικαιοσύνης Ντίνο Ρόβλια να δηλώνει πως «καταρρέουν εκκωφαντικά οι κυβερνητικές κορώνες περί δήθεν μη εμπλοκής της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο της Siemens».

Παράλληλα, σύμφωνα με το Έθνος, η Ιπποκράτους ενεργοποίησε τον επικοινωνιακό μηχανισμό του κόμματος, στέλνοντας χιλιάδες SMS με παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού, στις οποίες διαβεβαίωνε ότι το κυβερνών κόμμα δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και πως στα ταμεία του κόμματος δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ από τα «μαύρα ταμεία» της Siemens.

Απάντηση στον κ. Ρόβλια έδωσαν τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Δένδιας όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Ούτε το σκάνδαλο της Siemens, που ρίχνει βαριά τη σκιά του στο ΠΑΣΟΚ, ούτε η οικονομική κρίση, για την οποία το ΠΑΣΟΚ είναι σαφές πως δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να προτείνει, ούτε βεβαίως η πανδημία της νέας γρίπης, όπου πλέον η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε κάθε όριο μικροκομματισμού, δεν προσφέρονται για εύκολη και ανέξοδη αντιπολίτευση» δήλωσε ο Ευάγγελος Αντώναρος.

Ανοιγμα λογαριασμών

Εξελίξεις υπήρξαν και στην υπόθεση του καταζητούμενου πρώην γενικού οικονομικού διευθυντή του τμήματος Τηλεπικοινωνιών της Siemens Ηellas Χρήστου Καραβέλα.

Η Εισαγγελία της Βέρνης άναψε το πράσινο φως για το άνοιγμα των λογαριασμών που τηρούσε σε τράπεζες της ελβετικής πόλης, αποδεχόμενη το σχετικό αίτημα του ειδικού ανακριτή Ν. Ζαγοριανού.

Ωστόσο, οι δικηγόροι του Χρ.Καραβέλα έχουν ήδη καταθέσει έφεση κατά αυτής της απόφασης και θα εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπει η ελβετική νομοθεσία προκειμένου να «μπλοκάρουν» το άνοιγμα των επίμαχων τραπεζικών λογαριασμών.

Τέλος, έρευνα προκειμένου να διασταυρωθούν καταγγελίες σε βάρος του Χρ.Καραβέλα και της συζύγου του για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) διενεργούν οι δικαστικές αρχές στο Λιχτενστάιν.

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

που πάμε ορέ!

Πάνω από τα 1,20 ευρώ το λίτρο σκαρφαλώνει η τιμή της βενζίνης

Πάνω από τα 1,20 ευρώ το λίτρο έχει η τιμή της βενζίνης στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Αλλωστε, την τελευταία εβδομάδα η μέση τιμή πώλησης σε όλη τη χώρα έχει αυξηθεί κατά 2,42% στα 1,099 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τη δειγματοληψία του υπουργείου Ανάπτυξης .

Σε Χανιά, Λασίθι, Κέρκυρα, Ηλεία, Λάρισα, Αρκαδία, Ιωάννινα και Χίο, η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε, την περασμένη εβδομάδα, τα 1,20 ευρώ το λίτρο. Στα ίδια επίπεδα, περίπου, διαμορφώθηκαν οι τιμές και στο νομό Αττικής.

Στο Ηράκλειο και την Ροδόπη άγγιξε τα 1,30 ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την άνοδο των τιμών στην αυξημένη ζήτηση που υπάρχει στις τουριστικές περιοχές, αλλά και στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Ωστόσο, η πτώση που σημειώνουν τις τελευταίες ημέρς δημιουργεί ελπίδες ότι η λιανική τιμή της αμόλυβδης έχει πιάσει, πλέον, κορυφή.

Η λιανική τιμή της αμόλυβδης ακολουθεί σχεδόν σχεδόν σταθερά ανοδική πορεία.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου προσεγγίζουν υψηλό έξι εβδομάδων και διαμορφώνονταν τη Δευτέρα στο επίπεδο των 71 δολαρίων το βαρέλι.

Τι λέει το υπουργείο Ανάπτυξης

Σε ανακοίνωσή του για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, το υπουργείο Ανάπτυξης είπε μεταξύ άλλων:

1) Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του ΥΠΑΝ (ΚΕΔΑΚ) συνεχίζουν συστηματικά τους ελέγχους υγρών καυσίμων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί αύξηση των σχετικών ελέγχων κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

2) Τοποθετούνται από 1/1/2010 ταμειακές μηχανές με σύστημα εισροών-εκροών σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων

3) Τοποθετούνται μηχανήματα αυτόματων πωλητών (μη επανδρωμένων) στα πρατήρια υγρών καυσίμων και εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους (νύχτες, Σαββατοκύριακα), γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη θερινή περίοδο και τον αδιάλειπτο εφοδιασμό.

4) Παραπέμφθηκε άμεσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η καταγγελία για δυσλειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών στην Κρήτη.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

έπεσε στο 65% η Απόδοση.......

την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα.
αν και ο "Εικοσάρης"Δείκτης έπεσε στο 65% εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κεκορεσμένος αφού εμείς πάντα στο 70% πουλάμε και στο 30%αρχίζουμε και αγοράζουμε.

είναι πολύ πιθανόν λόγω 15Αυγούστου να γίνουν κάποια παιχνίδια αυτή τη βδομάδα γι αυτό για τους ημερήσιους traders για αυτή τη 'βδομάδα χρειάζεται Ιδιαίτερη προσοχή!!!!!
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009

στο 80% ο FTSE20!!!!!


καλημέρα και καλό μήνα!

Λέτε να μπήκαμε στον Αύγουστο με το δεξί!
στο 80 % η Απόδοση του 20άρη !!!!!τα παπαγαλάκια λένε ότι επίκειται οι αύξηση της περιφέρειας για να ολοκληρωθεί η Άνοδος του ΓΔ στο ΧΑ.

-το κράτος πάλι πούλησε χθες μετοχές του ΟΤΕ και η ΔΕΗ έκανε τη δημοπρασία για το έργο της Νέας Μεγάλης μονάδας στη Μεγαλόπολη.
η εκλογολογία για το φθινόπωρο καλά κρατεί,ο μικρομέτοχος θα είναι μέχρι τις 19 Αυγούστου παραλία......................
γιά να δούμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Αυγούστου...................ποιός θα δικαιωθεί!

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

βλέπει κανείς το '99!


η Ιστορία επαναλαμβάνεται!
πάμε για ένα νέο '99!
πόσο θερμό θα είναι αυτό το καλοκαίρι;
θα ακολουθήσει η πραγματική οικονομία τις κινήσεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου στην άνοδο,ή θα έχουμε αντιδιαστολή κίνησης της πορείας!
πόσο θετικά επηρεάζει ο διπλασιασμός της ΑΜΚ της ΕΤΕ;
ένα ελλειμματικό και υπερχρεωμένο κράτος θα μπορέσει να γίνει μοχλός στην ανάπτυξη της επίσης καταχρεωμένης Ελληνικής οικονομίας;τί ρωτάω κι εγώ τώρα.


Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

MIG Real Estate στην πρεμιέρα της στο ΧΑ

Με άνοδο ξεκίνησε την πρώτη της μέρα διαπραγμάτευσης στο ΧΑ η MIG Real Estate.
Ο τίτλος στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ενισχύεται 5,5% και βρίσκεται στα 4,22 ευρώ με όγκο 60 χιλιάδες τεμάχια.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., στην κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης και στον κλάδο Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων, οι 12.340.000 μετοχές της εταιρείας MIG Real Estate με κωδικό ΟΑΣΗΣ ΜΙΓΡΕ και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τα 4 ευρώ.
Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.

Η MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π. ιδρύθηκε το 1999 με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» από τους κ.κ. Βενετσιάνο Κάκκαβα και Ηλία Βολονάση, με κύριο σκοπό την εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων. Το 2002 εισέρχονται ως νέοι μέτοχοι οι κ.κ. Κ. Μαρτίνος, Ν. Γουλανδρής και Γ. Βαρδινογιάννης. Το 2007, μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εισέρχεται ως νέος μέτοχος με ποσοστό 50%. η Marfin Investment Group (MIG). Το ίδιο έτος, η εταιρεία μετατρέπεται σε εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).

Η εταιρεία έχει αποκτήσει συνολικά 32 ακίνητα τα οποία έχει εκμισθώσει σε υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Marfin Egnatia Bank, η Millennium Bank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Citibank, η Grant Thornton, το Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «Υγεία», η Vodafone, η Wind Hellas κ.λπ.

Μέσω Δημόσιας προσφοράς που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η MIG Real Estate διέθεσε 2.500.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας αντλώντας το ποσό των 10 εκ. ευρώ. Το 35,65% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς κατανεμήθηκε σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές και το υπόλοιπο 64,35% σε Ιδιώτες Επενδυτές.

Ο κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε σύντομο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την ένταξη της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είπε μεταξύ άλλων: «Η εισαγωγή της MIG Real Estate είναι η πρώτη εισαγωγή εταιρείας στην Κύρια Αγορά μας μετά από 18 ολόκληρους μήνες. Είμαι πεπεισμένος ότι πρόκειται για μια εταιρία που έχει όλες τις προοπτικές να αναπτυχθεί στην Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε κάθε προσπάθεια, ώστε οι εταιρείες που εισάγονται στην αγορά μας να είναι καλές και να έχουν προοπτικές ανάπτυξης. Θα πρέπει ωστόσο και οι ίδιες οι εταιρείες, από την πλευρά τους, να προωθούν την ορθή εταιρική διακυβέρνηση, για να θωρακίσουμε την αξιοπιστία της αγοράς».

Από την πλευρά της MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π., ο κ. Ηλίας Βολονάσης, Πρόεδρος της εταιρίας δήλωσε: «H εισαγωγή της MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π. στο Χ.Α. και η υπερκάλυψη κατά 4,5 φορές της δημόσιας προσφοράς σηματοδοτεί την αναπτυσσόμενη, ακόμα και στην παρούσα οικονομική συγκυρία, δυναμική, του συγκεκριμένου κλάδου, που απευθύνεται τόσο στο ευρύ επενδυτικό κοινό παρέχοντας του έναν εναλλακτικό τρόπο επενδύσεως σε ακίνητη περιουσία, όσο και στους επαγγελματίες διαχειριστές, παρέχοντας τους ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη διαμόρφωση των επενδυτικών τους προτάσεων».

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

μικρός τζίρος με μεγάλη άνοδο!

όταν λείπει η γάτα [όλοι τώρα είναι σε διακοπές]
χορεύουν τα ποντίκια [ο δείκτης κινείται με το "δάχτυλο"
:-)))

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

η Φορολόγηση του 10% επι των κερδών,η Απαγόρευση του τσιγάρου μέσα στα πραχτωρεία και η κατρακύλα της μετοχής του ΟΠΑΠ.


-όταν οι "Αμαρτίες"μιά Κυβέρνησης παιδεύουν Μια από τις Καλύτερες Μετοχές του Ταμπλό
είναι αδύνατον να μαντέψεις που θα σταματήσει η κατρακύλα της Μετοχής.

-τελικά από το νέο μέτρο της η κυβέρνησης, ποιός βγαίνει κερδισμένος ;

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

προς webmaster

-τι θα γίνει με τα blog!!!!!

-πότε επιτέλους θα μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε απρόσκοπτα χωρίς προβλήματα?

-μήπως θα έπρεπε να μας ενημερώσει κάποιος για το πρόβλημα,τί συμβαίνει και πότε θα αποκατασταθεί και να μας ζητήσει και μια


συγνώμη!


δεν υπάρχει και κάποιο τηλέφωνο για επικοινωνία μαζί σας!!!!!!!!!!!!!!!

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

2100 και Πάνω ή κάτω;Δύσκολη μέρα η σημερινή!

πάντως εγώ ακόμα δεν ήρθα από τις διακοπές....
κάθισα πρωί πρωί και έβγαλα ΌΛΑ τα διαγράμματα
και νά 'μαι!
:-))

ένα ΜΕΓΆΛΟ Ευχαριστώ στο φίλο Μιχάλη για την ευγενική του προσφορά να ενημερώνει το ΒΛΟΓΙ με τις τρέχουσες εξελίξεις.

είναι πραγματικός φίλος και τον ευγνωμονώ γι αυτό.

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

ήρθα Φεύγω αλλά..........:-)))Το Καρλόβασι σε πανοραμική θέα απο το καράβι την τελευταία μέρα φεύγοντας απο το Καράβι "Νήσος Μύκονος"


Δήμος Καρλόβασι Σάμου. το Λιμάνι


το Λιμάνι στο "Καρλόβασι" Σάμου.


τα ''Λεμονάκια" όπου έκανα το πρώτο μου Μπάνιο εφέτος!

ήρθα σήμερα από το Νησί αλλά φεύγω για το Βουνό.

αλλά ΔΕΝ άντεξα στο πειρασμό να μή σας κάνω τα γραφήματα :-)))

ευχαριστώ το φίλο Μιχάλη για τις ενημερώσεις στο Blogi μας

και ΟΛΟΥΣ τους Φίλους και τις Φίλες που με θυμήθηκαν στις 30 του Ιούνη.

Θα τα πούμε όταν επιστρέψω με φωτο και τα σχετικά

σας αγαπώ πολύ ΟΛΟΥΣ!!!!

:-)))

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Θα γίνει ο Μαύρος Ιούνης?

κύριοι Καλησπέρα.

χωρίς λόγια λόγω της κρισιμότητας κάθισα και έβγαλα τα διαγράμματα για αύριο.

δε ξέρω πόσοι τα προσέχετε τα γραφήματα που αναρτώ.

πάντως από αύριο ίσως δε θα μπορέσω να συνεχίσω.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ.