Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Εθνική - Ταμπλό Σημειώσατε Χί


-Την απόλυτη ψυχρότητα έως Παγερή Αδιαφορία έδειξε η Αγορά χθες στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα της Εθνικής,μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Αγορά, από τον Τάκη Αράπογλου.
-Έτσι η μετοχή της ΕΤΕ δεν εντυπωσίασε καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού Δεν μπόρεσε να να αγγίξει ΟΥΤΕ καν τα 11 ευρώ ενώ είχε και πτώση μέχρι τα
10,40 ευρώ!
-Ο Όγκος μόνο ήταν καλός  έφτασε στα 2.150 εκ. και έδειξε ότι η Αγορά είναι καχύποπτη για τα "μαγειρέματα" στα οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής και ότι ΔΕ μασάει τη χορτόπιτα του Τάκη μας.

για την Ιστορία τι είπε χθες ο Αράπογλου.
ότι ενώ όλοι οι άλλοι τραπεζίτες καθ' ΌΛΟ το έτος 2008 τρώγανε λάσπη ή σβήσανε από την αγορά, το μοντέλο της Εθνικής μας έκανε κούρσα με καλύτερη απόδοση στο 4ο τρίμηνο,με 1,5 δίς κέρδη!!!!!!

-Στόχοι της Εθνικάρας είναι:
1.Η Ενδυνάμωση της Κεφαλαιακής Επάρκειας με διατήρηση της υπάρχουσας ρευστότητας
2.Αυστηρά Ποιοτικά Πιστωτικά Κριτήρια για την προστασία του χαρτοφυλακίου της σε περίπτωση επιδείνωσις της Αγοράς.
3.Χρηματοδότηση μόνο σε Υγιές επιχειρήσεις και νοικοκυριά με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα!


               = τα βασικά μεγέθη για το 2008 =

-Τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήλθαν σε €920 εκατ. μειωμένα κατά 10% έναντι του 2007. 
  -Αύξηση κατά 15% σημείωσαν τα κέρδη της Finansbank για το 2008, σε €470 εκατ. προ εκτάκτων αποτελεσμάτων. Η συνεισφορά της Finansbank στα
 κέρδη του Ομίλου ανέρχεται στο 27%. 
-αύξηση κατά 28% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ανήλθαν
 στα €202 εκατ., συνεισφέροντας 13% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. 
-  η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Η σχέση των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 3.3%,μόνο.
απ'αυτό το 75% συγκεντρώνεται σε δάνεια χαμηλού κινδύνου όπως τα στεγαστικά δάνεια και η χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
-στη ναυτιλία όπου η έκθεση του Ομίλου περιορίζεται σε €1.7 δισ., ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου. 
-Η ομαλή χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας συνεχίζεται και στο 2009!!!
Συγκεκριμένα: 
- Η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων λιανικής ξεπέρασε τα €400 εκατ. Ανάλογη ήταν και η αύξηση των υπολοίπων επιχειρηματικών χορηγήσεων η 
οποία ανήλθε σε €380 εκατ. 
- οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων οι νέες χορηγήσεις προσεγγίζουν ήδη τα €500 εκατ. 
Τέλος,
-Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσεται η εκταμίευση δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΤΕΜΠΜΕ, οι οποίες μέχρι τα τέλη του
 προηγουμένου μηνός είχαν υπερβεί ήδη τα €250 εκατ. αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο.

Finansbank:Αύξηση κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες 
- Αυξημένα κατά 15% ήταν τα καθαρά κέρδη της Finansbank το 2008, τα οποία, εξαιρουμένων των ρυθμίσεων και προβλέψεων για φορολογικές υποθέσεις,
 ανήλθαν σε €470 εκατ. (TRY890 εκατ.), αντιπροσωπεύοντας το 27% των συνολικών κερδών του Ομίλου. 
-Εξαιρετικές επιδόσεις επιτεύχθηκαν στα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων της Finansbank τα οποία κατέγραχαν αύξηση 70%. 
-Η ανάπτυξη της καταθετικής βάσης της Finansbank σε τοπικό νόμισμα είχε σαν αποτέλεσμα η σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις να διαμορφωθεί σε 
140%, 
Τέλος η προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων της Finansbank, ολοκληρώθηκε με την προσθήκη 48 νέων καταστημάτων τους τελευταίους 12 μήνες, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2008 το δίκτυο της Finansbank να αριθμεί 458 καταστήματα. 

 ΝΑ Ευρώπη: Η πειθαρχημένη επέκταση στηρίζει την κερδοφορία σε περίοδο κρίσης!!!!!!!!!!

Σημαντική αύξηση της τάξης του 28% στα €202 εκατ., σε σχέση με το 2007 σημείωσαν τα καθαρά κέρδη από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
με το δείκτη δαπανών προς έσοδα να βρίσκεται πλέον κάτω του 50%.αυτό είναι καλό.
- Το συνολικό ύψος χορηγήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκε σε €9.4 δισ. (συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων ύψους € 1 δις. της Κύπρου)

-το 80% των συνολικών χορηγήσεων στην 
περιοχή καλύπτονται από εξασφαλίσεις). 
Τέλος,
-Με την προσθήκη 89 νέων μονάδων μέσα στο 2008, ολοκληρώνεται η προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη, το οποίο 
περιλαμβάνει πλέον 746 καταστήματα και 9 596 εργαζομένους (+12% έναντι του 2007). 

   Κεφαλαιακή επάρκεια: Σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες τράπεζες της Ευρώπης

  -ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, διαμορφώθηκε σε 9.9% και ο συνολικός σε 10.3%. 
  -Η διατήρηση των εποπτικών κεφαλαίων στα επίπεδα αυτά οφείλεται στη διατήρηση κερδοφορίας του Ομίλου, αλλά και σε προνοητικές ενέργειες του 
Ομίλου, όπως η έκδοση προνομιούχων μετοχών συνολικού ύψους $625 εκατ. τον Ιούνιο του 2008. 

Αν συνυπολογιστούν και τα €350 εκατ. νέα κεφάλαια από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα στήριξης της ρευστότητας της Ελληνικής 
οικονομίας, ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, εκτιμάται σε 10.4% και ο συνολικός σε 10.9%. Τα επίπεδα αυτά κατατάσσουν την Εθνική μεταξύ
των ισχυρότερων κεφαλαιακά τραπεζών της Ευρώπης και εγγυούνται τη σταθερότητα του Ομίλου απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο επιδείνωσης της σημερινής διεθνούς συγκυρίας.

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη

Σημαντικά έσοδα από το μεγάλο χαρτοφυλάκιο ελληνικών κρατικών ομολόγων που έχει δημιουργήσει αναμένει για την φετινή χρήση η Εθνική Τράπεζα
 η διοίκηση της οποίας εκτιμά ότι το αυξημένο spread των ομολόγων θα αντισταθμίσει την πίεση στα spreads των καταθέσεων 

Η διοίκηση της Εθνικής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:
"τα ελληνικά κρατικά ομόλογα αποτελούν ένα από τα καλύτερα στοιχεία ενεργητικού της διατυπώνοντας έμμεσα και την εκτίμησή της ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την εξέλιξη του προγράμματος χρηματοδότησης του Δημοσίου." δηλαδή
-<<χρεώνεται το κράτος για να δανείσει τις τράπεζες 28 δις για να έχουν λεφτά οι τελευταίες να δανείσουν το κράτος!>>

άρε φουκαρά Έλληνα φορολογούμενε πολίτη!
στη μέση σε βάλανε. Κράτος και τράπεζες να στα πάρουνε!
Ξύπνα ρέ!
ΞΥΠΝΑ!