Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

57 κλεισμένα Σήμερα!


τα χρόνια που φύγαν, Δε τα λυπάμαι.
τα χρόνια που θα 'ρθουν λυπάμαι.
και φοβάμαι.
και μια σιγουριά, που σκοτώνει.
να 'βγαινα λάθος,
τι καλά!
Α.Σ.