Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

βλέπει κανείς το '99!


η Ιστορία επαναλαμβάνεται!
πάμε για ένα νέο '99!
πόσο θερμό θα είναι αυτό το καλοκαίρι;
θα ακολουθήσει η πραγματική οικονομία τις κινήσεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου στην άνοδο,ή θα έχουμε αντιδιαστολή κίνησης της πορείας!
πόσο θετικά επηρεάζει ο διπλασιασμός της ΑΜΚ της ΕΤΕ;
ένα ελλειμματικό και υπερχρεωμένο κράτος θα μπορέσει να γίνει μοχλός στην ανάπτυξη της επίσης καταχρεωμένης Ελληνικής οικονομίας;τί ρωτάω κι εγώ τώρα.