Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Συμβαίνει τώρα.

τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κατάθεση του προσχέδιου του κρατικού προϋπολογισμού και την Τράπεζα Κύπρου