Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Προϊστορικά ευρήματα στην Καρδίτσα.


Σημαντικά προϊστορικά ευρήματα αποκάλυψε σωστική ανασκαφή στον Πρόδρομο Καρδίτσας, λόγω κατασκευής νέου σχολείου στη θέση παλαιότερου.

Η ανασκαφή διεξήχθη στα διαστήματα Φλεβάρης - Σεπτέμβρης 2007 και Μάρτης - Μάης 2008. Κάτω από διάσπαρτα λείψανα των ιστορικών χρόνων εντοπίστηκαν προϊστορικά στρώματα. Στα κατάλοιπα του στρώματος των ιστορικών χρόνων περιλαμβάνονται θεμέλια (αρχαϊκά/ κλασικά), ταφή ενήλικου ατόμου (κλασικών χρόνων) κ.ά.

Σε όλο το σκάμμα εντοπίζονται μεγάλες συγκεντρώσεις ψημένης από πυρκαγιά πηλόμαζας, με αποτυπώματα κορμών, κλαδιών, αχύρου, από κατάλοιπα οικημάτων με υλικά κατασκευής τον αχυροπηλό και πασσάλους, με διατηρημένες τις οπές στερέωσής τους. Βρέθηκαν και αποτυπώματα σανίδων, δείγμα εξελιγμένης ξυλουργικής διαδικασίας, χώροι κατεργασίας εργαλείων και δύο ταφές (νεαρού ατόμου και νηπίου), ακτέριστες, που σαφώς είχαν παραβιαστεί.

Εντοπίστηκαν και κινητά ευρήματα: Πληθώρα κεραμικής (200 κιβώτια) με τμήματα προϊστορικών αγγείων, όστρακα, αντικείμενα (αρχαϊκής, κλασικής, βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου), εργαλεία, πήλινα υφαντικά βάρη, πήλινα ειδώλια, ανθρωπόμορφα (ποικίλων τύπων), κοσμήματα (πήλινα και από δόντι ζώου) κ.ά.

Λόγω της σπουδαιότητας των ευρημάτων και επειδή η έρευνα εξελίσσεται, η αρμόδια ΛΔ' Εφορεία Αρχαιοτήτων και ο διευθυντής της ανασκαφής, Π. Χατζηαγγελάκης, ζητούν την ανέγερση του σχολείου σε άλλη θέση, μακριά από τον πυρήνα του οικισμού.