Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Αναθέρμανση της Οικοδομής με Ασπιρίνες!!

-με τέσσερις " ασπιρίνες" ο κύριος Γιάννης Παπαθανασίου επιχειρεί να ανακόψει την κρίση στον κλάδο της οικοδομής.

συγκεκριμένα προτείνει:
1.Για όσους λάβουν στεγαστικά δάνεια μέχρι 31/12/2010 (τόσο για κατοικίες, όσο και για επαγγελματικά ακίνητα), το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται το
 επιπλέον 25% του δανείου που μέχρι σήμερα, δεν το χορηγούν οι τράπεζες, αλλά το καλύπτουν οι καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό, το ύψος των
 στεγαστικών δανείων θα καλύπτει το 100% της εμπορικής αξίας των ακινήτων και όχι το 75%, που ισχύει μέχρι τώρα.

2.Μειώνεται η αμοιβή των συμβολαιογράφων, από το 1,2% στο 1% της αξίας του ακινήτου.

3.Διπλασιάζεται, από 20% σε 40%, το ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων για τα στεγαστικά δάνεια κατοικιών, το οποίο αφαιρείται από το φόρο
 εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση. 
Επιπλέον, ενώ μέχρι τώρα η έκπτωση των τόκων αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και τους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του 
δανείου έως 200.000 ευρώ, η έκπτωση πλέον θα αφορά την απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. και τους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 350.000 ευρώ. 
-Το μέτρο αυτό θα ισχύσει για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από 1/01/2009 ή θα χορηγηθούν το 2009 και το 2010. 

4.Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα προκηρυχθεί πρόγραμμα,που θα αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων που κτίστηκαν
 πριν το 1980, δηλαδή πριν τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός Θερμομόνωσης (μονώσεις, αλλαγές κουφωμάτων, υαλοπινάκων κ.λ.π.). Με το πρόγραμμα 
αυτό δίνουμε ώθηση τόσο στη βιομηχανία δομικών υλικών, όσο και σε συναφή με τον κλάδο των κατασκευών επαγγέλματα, και παράλληλα ενισχύουμε 
το εισόδημα των νοικοκυριών με τη μείωση των δαπανών τους για ενέργεια.


Παρατηρήσεις:
-ο Κλάδος των κατασκευών,συμβάλει στο 7 %  απασχολεί γύρο στους 400.000 Εργαζόμενους κύρια αλλοδαπούς ανασφάλιστους, που τη φοροεισφοροδιαφυγή  την καρπώνεται η εργοδοσία! αντί το ΙΚΑ.
-Οι Τράπεζες με την ευλογία της κυβέρνησης,κάνουν χρυσές δουλειές αποκομίζοντας υψηλή τοκοφορεία από τα θύματά τους για πολλά έτη.
Στην Πράξη, τα νέα ζευγάρια δουλεύουν Όλη τους τη  ζωή για να ξεχρεώσουν το όνειρο να μπούν κάτω από ένα δικό τους κεραμίδι για να γλιτώσουν τα ενοίκια πέφτουν τους τοκογλύφους που σε περιόδους κρίσης και ανεργίας γίνονται εφιάλτες!


Μία είναι η Λύση
1.η Δημιουργίας ενός Ενιαίου  Κατασκευαστικού Φορέα 
2.και η Αναβάθμιση του ΟΕΚ ως κύριου Φορέα για το Λύση της Στέγης,
 και να πεταχτούν έτσι έξω ΟΛΑ τα λαμόγια οι Κατασκευαστές και οι Τράπεζες που όχι μόνο αναπαράγουν και οξύνουν το πρόβλημα αλλά και στερούν το κράτος και το ΙΚΑ από τις εισφορές.

για να παρέχει το Κράτος στο Λαό, Υψηλής ποιότητας κατασκευής και Δωρεάν Στέγη για ΟΛΟΥΣ!