Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Φορολογούν και το stop lost 20% τώρα!!!!

Νέες αλλαγές στο φορολογικό ν/σχ

Σε νέες τροποποιήσεις επί του φορολογικού νομοσχεδίου προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, καθιερώνεται φόρος υπεραξίας 20% στα κέρδη από μετοχές που προκύπτουν από πώλησή τους σε διάστημα εντός τριών μηνών από την αγορά τους.

Παράλληλα, για κέρδη που προκύπτουν από την πώληση των μετοχών σε διάστημα πάνω από τρείς και έως 12 μήνες από την αγορά τους, ο φόρος υπεραξίας θα είναι 10%. Για πάνω από δώδεκα μήνες, δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας, αλλά φόρος πωλήσεων 0,015%, ο οποίος επιβάλλεται σήμερα.

Η προηγούμενη διάταξη του νομοσχεδίου προέβλεπε φόρο υπεραξίας 15% για κέρδη από μετοχές που πωλούνταν 12 και πλέον μήνες μετά την αγορά τους.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι ο φόρος 15% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που ανήκουν σε offshore εταιρείες θα επιβαρύνει το φυσικό πρόσωπο ιδιοκτήτη τους.

Ακόμη προβλέπεται επιστροφή ΦΠΑ 5% για τους αγρότες - παραγωγούς - πωλητές λαϊκών αγορών, που θα υπόκεινται πλέον σε καθεστώς ΦΠΑ 10%, ενώ θεσπίζεται φοροαπαλλαγή 40% από το φόρο των δαπανών παραγωγής κινηματογραφικών έργων.

Τέλος, για τις εφέσεις στα δικαστήρια προβλέπεται προθεσμία ενός μήνα, αντί έξι μηνών που ισχύει σήμερα, από τη βεβαίωση της παράβασης. Καθιερώνεται δε χωριστή βεβαίωση και είσπραξη φόρου για τα ζευγάρια, γεγονός που σημαίνει ότι η ευθύνη καταβολής του φόρου βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε σύζυγο χωριστά.