Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Το Φθινόπωρο Έξοδος της Ελλάδας από το Ευρώ...?Berenberg Bank:΄Ανω του 50% η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ το φθινόπωρο - Zoellick (Παγκόσμια Τράπεζα):

Η Ευρωζώνη δεν θα διαλυθεί με μια ελληνική αποχώρηση

Ξεπερνά πλέον το 50% η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ το φθινόπωρο, εκτιμά ο Holger Schmieding, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Berenberg Bank.

Παράλληλα, ο διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας Robert Zoellick επιμένει ότι μια ελληνική αποχώρηση από το ευρώ, δεν θα είναι μοιραία για την Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τον Schmieding, το Βερολίνο υιοθετεί πλέον την πιο σκληρή έως σήμερα γραμμή του απέναντι στην Ελλάδα, ενώ είναι αποφασισμένο να μην επιτρέψει καμία παρέκκλιση από τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις της Ελλάδας ή τα νέα μέτρα που καλείται να υιοθετήσει η κυβέρνηση Σαμαρά.

Παράλληλα, την εκτίμηση ότι εάν η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη, δεν θα οδηγήσει σε διάσπαση της νομισματικής ένωσης εξέφρασε ο διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας.

"Η Ευρωζώνη δεν είναι πιθανό να διαλυθεί εάν αποχωρήσει η Ελλάδα'', είπε χαρακτηριστικά.Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012
Αναστολή Διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (ΑΤΕ), από Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της ΑΤΕ, τη θέση της σε ειδική εκκαθάριση και τον διορισμό ειδικού εκκαθαριστή.

Αναστέλλεται ακόμη και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο της ΑΤΕ.

Επωλήθη η ΑΤΕ


30/07/2012
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ανακοίνωση
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 η μεταβίβαση από τον ειδικό εκκαθαριστή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε. έναντι τιμήματος €95 εκατ. Βασική παράμετρο του εγχειρήματος αποτέλεσε η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνουν:

- €21,4 δισ στοιχεία παθητικού, εκ των οποίων €14,3 δισ καταθέσεις, €6,7 δισ διατραπεζικές υποχρεώσεις και €0,4 δισ λοιπές υποχρεώσεις,

- €14,7 δισ στοιχεία ενεργητικού, εκ των οποίων €10,6 δισ χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και €4,2 δισ λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Η διαφορά των €6,7 δισ μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί, σύμφωνα με την νομοθεσία, από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).

Επιπλέον, για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού, το ΕΤΧΣ θα εισφέρει ως κεφάλαιο €0,5 δισ στην αποκτώσα Τράπεζα Πειραιώς, ώστε ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (pro-forma, Μαρτίου 2012) να διατηρηθεί άνω του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου (8%).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στους συνδέσμους:

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/EME_4_1_27-7-2012.pdf και

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/EME_4_3_27-7-2012.pdf

Με την απόκτηση των παραπάνω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού :

- αναβαθμίζεται σημαντικά η θέση και παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 19% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις (στοιχεία Μαρτίου 2012)

- δημιουργούνται συνέργειες που εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα €155 εκατ στο τέλος της πρώτης τριετίας και στη συνέχεια σε €155 εκατ ετησίως, μετά από φόρους

- βελτιώνεται ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις» στο 124%

- βελτιώνεται η διάρθρωση τόσο των χορηγήσεων (26% στεγαστικά δάνεια) όσο και των καταθέσεων (28% καταθέσεις ταμιευτηρίου)

Το σύνολο του ενεργητικού pro-forma (Μάρτιος 2012) ανέρχεται σε €74 δισ, των καταθέσεων σε €35 δισ και των χορηγήσεων μετά τις προβλέψεις σε €44 δισ.

Το προσωπικό του Ομίλου θα ανέλθει σε 17.000 εργαζόμενους και το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων σε 1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη χώρες εκτός Ελλάδας.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή ήταν η Lazard Frères.