Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Εθνική - Ταμπλό Σημειώσατε Χί


-Την απόλυτη ψυχρότητα έως Παγερή Αδιαφορία έδειξε η Αγορά χθες στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα της Εθνικής,μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Αγορά, από τον Τάκη Αράπογλου.
-Έτσι η μετοχή της ΕΤΕ δεν εντυπωσίασε καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού Δεν μπόρεσε να να αγγίξει ΟΥΤΕ καν τα 11 ευρώ ενώ είχε και πτώση μέχρι τα
10,40 ευρώ!
-Ο Όγκος μόνο ήταν καλός  έφτασε στα 2.150 εκ. και έδειξε ότι η Αγορά είναι καχύποπτη για τα "μαγειρέματα" στα οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής και ότι ΔΕ μασάει τη χορτόπιτα του Τάκη μας.

για την Ιστορία τι είπε χθες ο Αράπογλου.
ότι ενώ όλοι οι άλλοι τραπεζίτες καθ' ΌΛΟ το έτος 2008 τρώγανε λάσπη ή σβήσανε από την αγορά, το μοντέλο της Εθνικής μας έκανε κούρσα με καλύτερη απόδοση στο 4ο τρίμηνο,με 1,5 δίς κέρδη!!!!!!

-Στόχοι της Εθνικάρας είναι:
1.Η Ενδυνάμωση της Κεφαλαιακής Επάρκειας με διατήρηση της υπάρχουσας ρευστότητας
2.Αυστηρά Ποιοτικά Πιστωτικά Κριτήρια για την προστασία του χαρτοφυλακίου της σε περίπτωση επιδείνωσις της Αγοράς.
3.Χρηματοδότηση μόνο σε Υγιές επιχειρήσεις και νοικοκυριά με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα!


               = τα βασικά μεγέθη για το 2008 =

-Τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήλθαν σε €920 εκατ. μειωμένα κατά 10% έναντι του 2007. 
  -Αύξηση κατά 15% σημείωσαν τα κέρδη της Finansbank για το 2008, σε €470 εκατ. προ εκτάκτων αποτελεσμάτων. Η συνεισφορά της Finansbank στα
 κέρδη του Ομίλου ανέρχεται στο 27%. 
-αύξηση κατά 28% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ανήλθαν
 στα €202 εκατ., συνεισφέροντας 13% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. 
-  η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Η σχέση των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 3.3%,μόνο.
απ'αυτό το 75% συγκεντρώνεται σε δάνεια χαμηλού κινδύνου όπως τα στεγαστικά δάνεια και η χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
-στη ναυτιλία όπου η έκθεση του Ομίλου περιορίζεται σε €1.7 δισ., ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου. 
-Η ομαλή χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας συνεχίζεται και στο 2009!!!
Συγκεκριμένα: 
- Η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων λιανικής ξεπέρασε τα €400 εκατ. Ανάλογη ήταν και η αύξηση των υπολοίπων επιχειρηματικών χορηγήσεων η 
οποία ανήλθε σε €380 εκατ. 
- οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων οι νέες χορηγήσεις προσεγγίζουν ήδη τα €500 εκατ. 
Τέλος,
-Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσεται η εκταμίευση δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΤΕΜΠΜΕ, οι οποίες μέχρι τα τέλη του
 προηγουμένου μηνός είχαν υπερβεί ήδη τα €250 εκατ. αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο.

Finansbank:Αύξηση κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες 
- Αυξημένα κατά 15% ήταν τα καθαρά κέρδη της Finansbank το 2008, τα οποία, εξαιρουμένων των ρυθμίσεων και προβλέψεων για φορολογικές υποθέσεις,
 ανήλθαν σε €470 εκατ. (TRY890 εκατ.), αντιπροσωπεύοντας το 27% των συνολικών κερδών του Ομίλου. 
-Εξαιρετικές επιδόσεις επιτεύχθηκαν στα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων της Finansbank τα οποία κατέγραχαν αύξηση 70%. 
-Η ανάπτυξη της καταθετικής βάσης της Finansbank σε τοπικό νόμισμα είχε σαν αποτέλεσμα η σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις να διαμορφωθεί σε 
140%, 
Τέλος η προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων της Finansbank, ολοκληρώθηκε με την προσθήκη 48 νέων καταστημάτων τους τελευταίους 12 μήνες, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2008 το δίκτυο της Finansbank να αριθμεί 458 καταστήματα. 

 ΝΑ Ευρώπη: Η πειθαρχημένη επέκταση στηρίζει την κερδοφορία σε περίοδο κρίσης!!!!!!!!!!

Σημαντική αύξηση της τάξης του 28% στα €202 εκατ., σε σχέση με το 2007 σημείωσαν τα καθαρά κέρδη από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
με το δείκτη δαπανών προς έσοδα να βρίσκεται πλέον κάτω του 50%.αυτό είναι καλό.
- Το συνολικό ύψος χορηγήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκε σε €9.4 δισ. (συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων ύψους € 1 δις. της Κύπρου)

-το 80% των συνολικών χορηγήσεων στην 
περιοχή καλύπτονται από εξασφαλίσεις). 
Τέλος,
-Με την προσθήκη 89 νέων μονάδων μέσα στο 2008, ολοκληρώνεται η προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη, το οποίο 
περιλαμβάνει πλέον 746 καταστήματα και 9 596 εργαζομένους (+12% έναντι του 2007). 

   Κεφαλαιακή επάρκεια: Σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες τράπεζες της Ευρώπης

  -ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, διαμορφώθηκε σε 9.9% και ο συνολικός σε 10.3%. 
  -Η διατήρηση των εποπτικών κεφαλαίων στα επίπεδα αυτά οφείλεται στη διατήρηση κερδοφορίας του Ομίλου, αλλά και σε προνοητικές ενέργειες του 
Ομίλου, όπως η έκδοση προνομιούχων μετοχών συνολικού ύψους $625 εκατ. τον Ιούνιο του 2008. 

Αν συνυπολογιστούν και τα €350 εκατ. νέα κεφάλαια από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα στήριξης της ρευστότητας της Ελληνικής 
οικονομίας, ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, εκτιμάται σε 10.4% και ο συνολικός σε 10.9%. Τα επίπεδα αυτά κατατάσσουν την Εθνική μεταξύ
των ισχυρότερων κεφαλαιακά τραπεζών της Ευρώπης και εγγυούνται τη σταθερότητα του Ομίλου απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο επιδείνωσης της σημερινής διεθνούς συγκυρίας.

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη

Σημαντικά έσοδα από το μεγάλο χαρτοφυλάκιο ελληνικών κρατικών ομολόγων που έχει δημιουργήσει αναμένει για την φετινή χρήση η Εθνική Τράπεζα
 η διοίκηση της οποίας εκτιμά ότι το αυξημένο spread των ομολόγων θα αντισταθμίσει την πίεση στα spreads των καταθέσεων 

Η διοίκηση της Εθνικής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:
"τα ελληνικά κρατικά ομόλογα αποτελούν ένα από τα καλύτερα στοιχεία ενεργητικού της διατυπώνοντας έμμεσα και την εκτίμησή της ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την εξέλιξη του προγράμματος χρηματοδότησης του Δημοσίου." δηλαδή
-<<χρεώνεται το κράτος για να δανείσει τις τράπεζες 28 δις για να έχουν λεφτά οι τελευταίες να δανείσουν το κράτος!>>

άρε φουκαρά Έλληνα φορολογούμενε πολίτη!
στη μέση σε βάλανε. Κράτος και τράπεζες να στα πάρουνε!
Ξύπνα ρέ!
ΞΥΠΝΑ!

85 σχόλια:

 1. την καλημέρα μου στους φίλους μου.
  και πολύ τύχη για σήμερα.
  -για να δούμε,θα σπάσει ο ΓΔ τις 1600 μονάδες σήμερα ή θα φουντάρει με το κεφάλι κάτω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημέρα και ανησύχησα
  Πήρες τα δέματα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλημερα σας.
  Αποστολη να σαι καλα. Ολα τελεια.
  Το πρωι ακουγα σε μια εκπομπη τον προεδρο της ΑΛΟΥΜΥΛ σε συζητηση ουτε λιγο ουτε πολυ να ζηταει απο τους εργαζομενους να συμβαλουν στις ζημιες τις εταιρειας του. Δεν ξερω βρε παιδια , το οτι ηταν για γελια ο ανθρωπος ειναι σιγουρο, οπως σιγουρη ειναι η και η απελπισια των εργαζομενων. Συμβαινει λεει και σε αλλες χωρες.Μαλλον η κριση τον χτυπησε στον εγκεφαλο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στέλλα μου καλή σου μέρα.

  -μπα, τι δουλειά τους κάνουνε.
  ευκαιρία είναι, τώρα στο όνομα της κρίσης, να πάρουν πίσω ΟΛΑ τα κεκτημένα των εργαζομένων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. -αφεντικά που έχουν ξεκινήσει από πολύ χαμηλά και φτάσανε ψηλά αυτούς να φοβάσαι.
  είναι οι πιο επικίνδυνοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. 1.σχόλιο
  δεν μας είπε ο κ. ΑΛΜΥ που πήγαν τα λύτρα
  2. σχ'ολιο
  ελλαδαρα ομαδαρα εα εα εα εεεεεεεεεεεεεεεε
  για το νέο χρωματάκι το λέω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. να το κρατήσω ή να το γυρίσω στην ΑΕΚ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΕΚ ΟΛΕ!

  αυτό θα κρατήσω μέχρι να το βαρεθούμε.
  έξω βρέχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. 1.αφησέ το
  2.βάλε ενα πι στο ταμλό(τίτλος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. + 26 λεπτά επάνω ανοίξανε τα πρώτα 100 συμβόλαια τις ΕΤΕ.αυξηση +2,42&.για να δούμε θα τα κρατήσει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καλημέρα,

  Albatrus, εδώ είναι ένα blog με σχεδόν όλους τους τίτλους Ελληνικών τραγουδιών για "κατέβασμα".

  http://fantasticgreekmusicdream.blogspot.com/

  Με τρώει, θα σορτάρω και την μύτη μου ακόμα, νομίζω απο σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Με σύγχυσαν...και είπα να χαλαρώσω λίγο...
  Καλημέρα στον οικοδεσπότη και στους φίλους του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. καλημέρα Θανάση μου!
  ποιος σε σύγχυσε αν επιτρέπεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. καλημέρα Μιχάλη.
  ευχαριστούμε πολύ.
  πάντως ο καθένα μπορεί να κάνει αφιερώσεις ελεύθερα ότι τραγούδια θέλει δεν υπάρχουν περιορισμοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλημέρα σε όλουσ σας
  Μιχάλη φοβερό το μπλόκι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Απόστολε ΕΛΣΤΡ vs ΜΠΤΚ ? Τι λες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ισως απο βδομάδα, και αφού το ΧΑΑ θα πάρει ανάσα απο την πίεση του κλεισίματος της Παρ/ής και με κάποια σχετική ρευστότητα απο τα κέρδη στο NYSE, ξαναγίνει ενα μικρό ραλλάκι, διότι εκτός των άλλων, πολλοί θα θελήσουν να ανοίξουν νέες θέσεις σε όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές, εκτός αν η τωρινή άνοδος, ήταν η ευκαιρία να ανοίξουν, οπότε πάπαλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. parianos,

  καλημέρα, ωραίο το νησί σου, έχω μείνει κάτι καλοκαίρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. για το φίλο ΓΕΡΠΑ και όχι μόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Μιχάλη...την άνοιξη να το δεις να πάθεις

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα βάφει η όχι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ατιμούτσικο Αποστόλη
  για τη Νατάσσα τόβαλες ε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. παριανέ τώρα το είδα
  Έλλαστρον φυσικά.
  αλλά μη φορτώνεσαι;με ρέγουλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Απόστολε δεν αντέχει πολλά η πλάτη μου
  Είπαμε για τον ΚΑΦΕ και για τη πλάκα μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα βάφει η όχι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. έτσι ναι.

  -θα πάνε όλες οι μετοχές κάτω απ'το 1 ευρώ όλες!
  και πρώτες και καλύτερες οι τράπεζες!
  έχουν να φάνε ακόμα παλούκια!
  -κάτσε να μπεί η κρίση για τα καλά και δείς τι έχει να γίνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. .ΕΡΩΤΗΣΗ: βάφει η όχι ο Αράπ-ΟΓΛΟΥ τα αποτελέσματα της ΕΤΕ και τις τρίχες του?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Απόστολε,
  Η εξουσία με σύγχυσε, αλλά δεν βαριέσε, μαθημένα τα βουνά...
  Ευχαριστώ για την αφιέρωση, βλέπω το έλυσες το θέμα με τα γιουτούμπια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Αποστολη ο προεδρος της ελαστρ. ειναι ο Καλπινης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Φανταστείτε να ανεβάσει ή έστω να αφήσει υπόνειες οτι θα ανέβουν σύντομα τα επιτόκια η FED, θα γίνει το απόλυτο πάρτυ και το απόλυτο ξεφόρτωμα.
  Δύσκολη ημέρα σήμερα, για αυτούς που δεν γνωρίζουν και για τους άτυχους που θα πάρουν την λάθος θέση, στις ΗΠΑ και στα νομίσματα και όχι μόνον εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. παιδιά σόρρρυ για τη φυγή.
  πήγα και πήρα έναν υπνάκο.
  ήταν και η βροχή....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Στέλλλα μου ναι.η παλιά καλπίνης & σιμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΓΕΡΠΑ η "εξουσία" θέλει υπομονή.
  -μη ζητάς ποτέ να την καταλάβεις ή να την διορθώσεις.
  -για χιλιάδες χρόνια ΔΕΝ άλλαξε και ούτε θα αλλάξει.

  το ΓΕΡΠΑ και τα μάτια σου.
  να μην τον συγχύζεις γιατί από την σύγχυση ξεκινάνε ΟΛΑ τα κακά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. κάτω από τα 100 εκατομμύρια τζίρο έκλεισε το ΧΑ.

  η δε ΕΤΕ έκλεισε στα χθεσινά επίπεδα 10,60.
  ΔΕΝ έπεισε φαίνεται ο Αράπογλου με τις χθεσινές τους ανακοινώσεις.

  -έχω την εντύπωση οτι η Τράπεζες τα λεφτά που πήρανε από τον Αλογοσκούφα τα περιβόητα 28 δις,
  τα περνάνε στα κέρδη! ;-))))

  -η δε UBS θα μας τρελάνει πάλι.
  -τη δίνει τιμή στόχο 12,40!!!!με σύσταση αγοράς!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Απόστολε
  Ψάχνω ψάχνω για τον καφέ
  Καμμιά ιδέα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. κάτσε βρε μετά το πάσχα!
  όλες θα είναι "κάτω

  σαν την χήρα στο κρεβάτι κάνεις.
  εδώ και στα παράγωγα έχει πέσει πείνα!

  δεν είδες τον Αράπογλου στο 00.00
  την κλείνει κάθε μέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Pariane,
  θέλεις και ζάχαρι στον καφέ ή σκέτο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. καλώς το φίλο ΓΕΡΠΑ.
  καλή η ερώτηση.
  μάλλον μετά τις ανακοινώσεις του "παπ" θα τον θέλει με μπόλικη ζάχαρη πετμέζι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Γιατί, είναι μεγαλοεισοδηματίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. όχι παίρνει μισθό πάνω από 1.300 το μήνα!
  αν ηταν εισοδηματίας θα τα έκανε αε off sore στα νησιά cayman οπως οι άλλοι και ΔΕ θα πλήρωνε τίποτα.

  αυτό που είπε ο Γιάννης Παπαθανασίου [ευεξής "παπ"]για τα 60.οοο ήταν φωτοβολίδα!
  -ΔΕΝ πιάνει κανέναν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. καλόοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. εμένα δεν με πιάνει ο ΠΑΠ γιατί είμαι εκτός συναγωνισμού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. ΄ΑΕΚ _ Σ΄ΕΡΕΣ = 3-1

  σε λίγο παίζει ο θρύλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Βλέποντας την Αεκάρα μελαγχόλησα, θα δω και το θρύλο μήπως και φτιάξει το κέφι μου.
  Βλέπω κι αυτόν τον αμερικάνο που όλο πράσινος είναι, ενώ δικός μας το έχει ρίξει στο ροζ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. μια καλησπέρα(αργά την είπα,μάλλον για καληνύχτα ταιριάζει!) στην παρέα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. o Αμερικάνος είναι πράσινος, γιατί τα $165 δις που πήραν στην AIG για να βγει η τράπεζα από την κρίση, τα τσέπωσαν οι golden boys ως bonus και τα επένδυσαν αμέσως στον NYSE σε μετοχές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. καλώς το φίλο το Σωτήρη.
  δε βλέπεις αγώνα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. φίλε είμαι μακρυά από το χαζοκούτι εδώ και πολλά χρόνια.

  ψάχνω τα διαγράμματα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Σωτήρη καλησπέρα.

  Του Αμερικάνου την κίνηση την έπιασα, έχω τον τίτλο του φτωχότερου trader που πιάνει κατά μεγάλο ποσοστό τις αγορές, θα γίνω επενδυτής σιγά-σιγά.
  Πάντως νομίζω οτι το δολλάριο είναι σε καλή τιμή για τοποθέτηση, σταδιακά φυσικά, διότι αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και δεν κολώνουν να βγάλουν άλλη μια είδηση προς υποστήρηξη της πίεσης του νομίσματος ή μια θετική η ΕΚΤ για το ευρώ.
  Όμως τα άσχημα για το ευρώ τώρα αρχίζουν, και αυτό δεν αλλάζει.
  Ο DOW μάλλον θα έχει το εδώ και 5-6 μήνες χαμηλό του, ως οροφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. -καλώς τον μιχάλη.

  σωτήρη τα περισσότερα διαγράμματα ίδια είναι.
  -από τον Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, μια ευθεία γραμμή σαν το καρδιογράφημα του πεθαμένου, που χρειάζεται απινιδωτή, μπας και ξεκινήσει η καρδιά του και χτυπήσει πάλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. γεια σου Μιχάλη

  αν μπορείς να πιάνεις τον "παλμό" των κυμμάτων,μπράβο σου

  εγώ είμαι πολύ βαρύς-το παράτησα το άθλημα του γρήγορου εμπόρου...

  πάντως αν θέλεις τη γνώμη μου,για πολύ επάνω ψηφίζω πετρέλαιο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. η citi ξεπέρασε τα 3$ και κερδίζει +23%

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. απ΄το 0,97 μέσα σε 3 συνεδριάσεις πήγε στ 3,08$

  -εμείς εδώ,πότε θα αφήσουν ελεύθερη τη διακύμανση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. για τα διαγράμματα είμαι πολύ αυστηρός και εξηγούμαι:

  τα ΦΟΛΙ τελείωσαν με την πτώση στα 5€ και χειραγωγούνται

  ο ΤΙΤΚ τελείωσε με την πτώση στα 12€ και ..ομοίως

  τα ΕΛΠΕ τελείωσαν με την πτώση στα 5,40€ και...ομοίως

  τα ΣΩΛΚ τελείωσαν την πτώση με μεγάλα πακέτα στα 0,85€ και είναι για πάνω

  ΧΑΚΟΡ παρακαλάω να ξαναδεί 0,75€ μπας και μπω,γιατί και αυτή ...τελείωσε

  ΑΥΤΑ και ΤΙΠΟΤΕ άλλο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Ξέρεις αυτά τα κύμματα είναι σαν να παίζεις σε κάτι παραλίες σε ανοιχτό ωκεανό, κρατιέσαι πάνω μέχρι να έρθει το μεγάλο και να σε πλακώσει, σίγουρα όμως, αν προλάβεις και την κοπανήσεις εγκαίρως κάτι θα έχεις "κερδίσει".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. η CITI έκανε νέες φατριές πάμπλουτων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Σωτήρη, η δική μου θεωρία είναι οτι θα περάσουμε σε ένα τελευταίο στάδιο, το οποίο θα τις πάρει όλες η μπάλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. αυτό μας πλασάρουν εδώ και πολύ καιρό και κάτι δε μου κολλάει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Όχι μόνιμα δεν έχω μπεί σε τράπεζες, λίγο μπαίνω σε παράγωγα μήπως πιάσω ένα 10-15%.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. -μετά το Πάσχα θα αλλάξει τελείως το τοπίο.
  και εδώ και έξω.
  -έρχονται άσχημες εξελίξεις. υπομονή και κρατάτε λεφτά στην άκρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. αντε και τα πουλήσαμε όλα και γράψαμε και ζημίες και κρατάμε και μετρητό.

  όταν θα ξαναμπούμε,εκείνοι οι αγανακτισμένοι που μας τα πούλησαν με 90% χασούρα,δε θα τις θέλουν πάλι πίσω 50% φθηνότερα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Ξέρεις κάτι;, ας βάλουμε τι θα κερδίσει και τι θα χάσει, αυτός που θα φορτώσει μετοχές και αυτός που θα περιμένει κάποια σημάδια.
  Μερικές μικρές που νου αρέσουν μαζεύω, αλλά λάθος, διότι με ένα φύσημα πέφτουν, και για να ανέβουν πρέπει να γίνει ανεμοστρόφιλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. και τα νέα σπίτια στην Αμερική;

  δε σας έκανε εντύπωση το συν 22% ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. η μερισματική απόδοση είναι και πρέπει να είναι ο χρυσός κανόνας του επενδυτή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Σωτήρη, με τέτοια πείνα κανένας δεν δίνει χρήματα, τις καλές ειδήσεις, όποτε υπάρξουν, θα τις φυλάξουν και θα τις βγάζουν ανα 1.000 μονάδες και με το σταγονόμετρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. μόνο ο οπαπ θα δώσει μέρισμα φέτος.
  έδωσε και προμέρισμα ,80 λεπτά το Δεκέμβρη.
  και η ΤτΕ καμια άλλη για φέτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. τα νεα σπιτια στην Αμερική μπαλαμούτι ειναι.
  μπείτε μέσα σε site απο Αμερικάνικες εταιρείες του real estate,κάντε τον πελάτη και ρωτάτε έτσι για πλάκα τιμές!
  ΟΛΑ απούλητα είναι.
  ΔΕ κουνιέται φύλλο.
  σε σκηνές μένουνε σε αλάνες!
  6 εκ άνεργοι μέχρι το φλεβάρη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Είδατε να αυξάνει κανείς την τιμή 100% μέσα σ' αυτή την κρίση;
  Μόνο ο ΟΠΑΠ... για τους άρωστους είναι "ανελαστική δαπάνη"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. η βιομηχανία του τζόγου είναι ο βασιλιάς.
  -ακόμα και τα λεφτά της πορνείας και τα ποτά,κι αυτά στο τζόγο καταλήγουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. παίδες καλό βράδυ!

  το καθήκον με καλεί! ;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Σας καληνυχτίζω, πάω να δω ταινία, εδώ έχει πολλές για κατέβασμα, μετατροπή για κάποιον που δεν θέλει να τις δει στο pc, με το ConvertXtoDvd, το έχουν και συτό σπασμένο:

  http://greekddl.com/

  http://www.fun-enter.com/forum/index.php?s=fb23c998165074026c55e5e97694c7e4

  http://www.greekstars.net/stars/index.php?act=idx

  http://www.pc-greek.com/forum/index.php

  http://www.rapidstyle.net/forum/index.php

  http://link-dorado.blogspot.com/

  http://myblog-nikkin.blogspot.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. έστω και αργά ... να πω την καληνύχτα στην παρέα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. βλέπω βελτίωση ... μπράβο Αποστόλη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Γιώργο, βλέπω τι γίνεται, άρχισαν τα καραγκιοζιλίκια πάλι στο forum, μακάρι να μαζεύονταν μερικοί και να έφτιαχναν κάτι απο την αρχή.
  Πάντως απο οτι βλέπω έχεις γίνει γάτος στις αγορές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ ... αν κάποιοι έκαναν κάτι από την αρχή να δεις πως θα έστρωναν κι αυτοί ... μια κρίση τους χρειάζεται!
  Απ'το φόρουμ πάντως λείπεις ...
  Καλό σου βράδυ! Πάώ για ύπνο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. καλημέρα σας.
  Αχ κουνελάκι, κουνελάκι,ξύλο που θα το φας
  μέσα σε ξένο περιβολάκι τρύπες γιατί τρυπάς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Σχόλιο απο το φορουμ ....αλλά με νόημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. παριανέ καλημέρα!
  άργησα πάλι σήμερα να ξυπνήσω και ιδού το αποτέλεσμα!
  -έβαλα καινούργιο ο θέμα.πάμε από εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή