Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Ζημιάρα η Αγροτική!

Ζημιάρα η Αγροτική τελικά για το έτος 2009 με -401,5 εκατομμύρια €.

Ειδικότερα, τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων της ΑΤΕ αυξήθηκαν κατά 97,8% στα 404,4 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της βελτίωσης των καθαρών εσόδων από τις βασικές δραστηριότητες του ομίλου (αύξηση 22,3%) και την αναγνώριση σημαντικών κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις (113 εκατ. ).

Όπως, όμως, αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, οι συνεχώς επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες, οδήγησαν στη λήψη αυστηρότερων κριτηρίων εκτίμησης των κινδύνων που έχουν αναληφθεί από τον όμιλο και στην αναγνώριση αυξημένων προβλέψεων απομείωσης, οι οποίες συνολικά ανήλθαν σε 825,3 εκ.

Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής απόφασης, για την περαιτέρω θωράκιση και διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου, τα αποτελέσματα μετά από δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 401,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 27,8 εκατ. το 2008.

έτσι κι αλλιώς και κέρδη να παρουσίαζε πάλι δε θα μπορούσε να δώσει μέρισμα αφού τους το έχει απαγορέψει η κυβέρνηση.για να μπαίνουμε σιγά-σιγά στο πνεύμα των εορτών, γιατί ο Γιωργάκης μας έκανε να το ξεχάσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου