Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) γράφημα 23.5.2011μια άλλη πολύ καλή μετοχή απ τις λίγες του ΧΑ (τα σίγουρα χαρτιά)που εδώ κι ένα χρόνο κάνει πλάγιο ανοδική σωρευτική κίνηση μεσούσης της κρίσης ΔΕΝ καταλαβαίνει τίποτα...!

-μετοχή λίρα με τιμή στο 1/16 της Λίρας...!

-του χρόνου που κλείνει 100 χρόνια ίσως τη δούμε να τα γράφει & στο ταμπλό ...!

-την καλημέρα μου :-))

1 σχόλιο:

  1. Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης για ΑΤΕ

    Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011 - 10:24
    Από σήμερα, 30/5/2011, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 905.444.444 (ΚΟ) μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,72 ευρώ και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 90.544.444 (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 7,20, στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας.

    Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 90.544.444 (ΚΟ) μετοχών, με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής ευρώ 3,90 ορίζεται η 3/6/2011.

    ΑπάντησηΔιαγραφή