Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Ξεκινά το PSI

Ξεκινά επίσημα το PSI
Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 - 19:22


Ανακοινώθηκε η επίσημη πρόσκληση συμμετοχής των ιδιωτών ομολογιούχων στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής χρέους της Ελλάδας –κατόπιν της έγκρισης των όρων της πρόσκλησης από το υπουργικό συμβούλιο- στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτό το σκοπό www.greekbonds.gr.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει ομόλογα ονομαστικής αξίας 206 δισ. ευρώ, με τους ιδιώτες να ανταλλάσουν τα υφιστάμενα για νέα ομόλογα που θα προσφέρουν με κουπόνι 2% μέχρι το 2014, 3% μεταξύ 2015 και 2020 και 4,3% στη συνέχεια.

Ειδικότερα, η συμφωνία επιτρέπει στους ομολογιούχους που θα συμμετάσχουν, να ανταλλάξουν τα ομόλογα που διακρατούν με 1) νέα ομόλογα που θα εκδώσει η Ελλάδα, ονομαστικής αξίας, ίσης με το 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ομολόγων 2) τίτλους του EFSF που θα ωριμάζουν σε χρόνο δύο ετών ή και λιγότερο από την ημερομηνία διακανονισμού του PSI και θα έχουν ονομαστική αξία ίση με το 15% των ομολόγων που ανταλλάχθηκαν (3) τίτλους, συνδεδεμένους με το ΑΕΠ της Ελλάδας, που θα έχουν αξία ίση με την ονομαστική των νέων ομολόγων.

Επίσης, την ημέρα διακανονισμού του PSI θα δοθούν βραχυπρόθεσμοι τίτλοι του EFSF έναντι των δεδουλευμένων τόκων που δεν θα έχουν καταβληθεί έως τις 24/2.

Εάν η συμμετοχή στο PSI φτάσει τουλάχιστον στο 75%, αλλά δεν υπερβεί το κρίσιμο επίπεδο του 90%, η ελληνική κυβέρνηση θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει της ρήτρες συλλογικής δράσης που φέρουν τα ομόλογα, καθιστώντας τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεσμευτική.

1 σχόλιο: