Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012


"The Problem with the world is that the intelligent people are full of doubts while the stupid ones are full of confidence"
~Charles Bukowski

"Το πρόβλημα με τον κόσμο είναι ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναιγεμάτοι αμφιβολίες ενώ οι ηλίθιοι αυτοί είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση"
~ Charles Bukowski

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου