Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012
Αναστολή Διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (ΑΤΕ), από Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της ΑΤΕ, τη θέση της σε ειδική εκκαθάριση και τον διορισμό ειδικού εκκαθαριστή.

Αναστέλλεται ακόμη και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο της ΑΤΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου