Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

με 2,5 ΔΙς..Χτίζεται απ'την Αρχή η ALFA BANK...!


Αύξηση κεφαλαίου έως 2,5 δισ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Alpha Bank..!

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank ενέκρινε σήμερα Παρασκευή την πρόταση της διοίκησης για κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω της έκδοσης νέων μετοχών και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Οι μέτοχοι εξουσιοδότησαν την διοίκηση του ιδρύματος να αντλήσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες έως 2,5 δισ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ενέκριναν και την έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Ειδικότερα, με απαρτία του 37,99% η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, ενέκρινε: α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών και σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού, β) παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της τράπεζας να προχωρήσει εντός 12μήνου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σε ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, και γ) την παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ. για έκδοση ομολογιακού δανείου, μετατρέψιμου σε μετοχές.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών 0,30 ευρώ ανά μετοχή, και ο σχηματισμός ισόποσου αποθεματικού 2.350.786.451,20 ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον τρόπο αυτό, δεν μεταβάλλει τον αριθμό των μετοχών της τράπεζας, ενώ διενεργείται και άνευ επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους και συνεπώς δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας.

Κατόπιν της μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέρχεται σε 1.100.280.894,40 ευρώ, και θα διαιρείται σε 734.269.648 μετοχές, εκ των οποίων 534.269.648 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, και 200 εκατ. μετοχές άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ έκαστη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου