Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Νέες τιμές στόχου για τραπεζικές μετοχές


Νέα τιμή-στόχου για ΕΤΕ, Eurobank, Alpha Bank από KBW

Όπως εξηγεί ο οίκος, παραμένουν οι αβεβαιότητες για τις επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες μετά από την BlackRock και τα reviews της Τράπεζα της Ελλάδας, για την ικανότητα των τραπεζών να τις καλύψουν καθώς και πιθανώς κάποιες απώλειες που συνδέονται με τις PSI και τα CoCos, για τη διαχείριση των κεφαλαίων από την αναβαλλόμενη φορολογία, για τους όρους των μετοχών του ΤΧΣ.

«Δεδομένης της έλλειψης λεπτομερειών για τους όρους ανακεφαλαιοποίησης, δεν είναι εφικτό να εκτιμήσουμε το dilution για τους τρέχοντες μετόχους, αλλά αναμένουμε ότι θα είναι σημαντικό, ενώ και η επίτευξη συμμετοχής κατά 10% του ιδιωτικού κλάδου στην ανακεφαλαιοποίηση θα είναι δύσκολη, για αυτό δεν μπορούμε να απορρίψουμε την προοπτική πλήρους κρατικοποίησης σε ορισμένες περιπτώσεις», αναφέρεται στην ανάλυση.

Τονίζει δε πως επιπρόσθετα, η μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, και υπάρχει πολιτικό ρίσκο από τις εκλογές και την υλοποίηση του προγράμματος διάσωσης που συμφωνήθηκε με την Τρόικα.

Προχωρά ακόμη σε μείωση της τιμής-στόχου για τις μετοχές των Εθνικής Τράπεζας, Eurobank και Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, μειώνει την τιμή-στόχο για την Εθνική Τράπεζα στα 0,70 ευρώ από τα 0,90 ευρώ, για την Eurobank στα 0,30 από τα 0,44 ευρώ και για την Alpha Bank στα 0,40 από τα 0,60 ευρώ.

Η σύσταση και για τις τρεις τράπεζες είναι underperform.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου